Časopis za pokrajino Posavje
29.02.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Hrvaški načrti za gradnjo lastnega jedrskega odlagališča (NSRAO) so koristni za Slovenijo

Objavljeno: Četrtek, 06.11.2014    Rubrika: Prejeli smo
Hrvaški načrti za gradnjo lastnega jedrskega odlagališča (NSRAO) so koristni za Slovenijo

Zveza ekoloških gibanj Slovenije-ZEG, nevladna okoljska organizacija (ima status društva v javnem interesu po ZVO ), daje javno izjavo oz. stališče do namere R Hrvaške, da izgradi lastno odlagališče za nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO) . Ta namera za ZEG ni nobeno presenečenje.

Prodajna cena električne energije iz jedrske elektrarne Krško ne vključuje eksternih stroškov, ki pozneje ne bodo izginili, tako kot tudi jedrski odpadki ne, ampak bodo kmalu postali breme slovenskih davkoplačevalcev za tisoče let, pa tudi zahrbtna grožnja zdravju prihodnjih generacij. Jedrski električni tok je večkratno nedopustno subvencioniran: ne vključuje plačevanja ustreznega zavarovanja za slučaj nesreče, ne stroškov sanacije rudnika urana Žirovski vrh in rakavih bolezni pri nekdanjih rudarjih, ne stroškov dveh bodočih odlagališč jedrskih odpadkov – nizkih, srednjih in izrabljenega goriva, ki bodo daleč presegli dosedanje stroške gradnje NEK in njenega obratovanja. Za to subvencioniranje jedrske elektrike je kriva in neodgovorna tudi EU, ne samo slovenske vlade in »jedrska stroka«, ki glede vsega tega tišči glavo v pesek. EU ima poleg zaslug za pomiritev in prosperiteto Evrope tudi velike pomanjkljivosti in ena od teh je konfuzen in naklonjen odnos do jedrske energije v časih, ko več članic, med njimi Nemčija, dokončno zapušča ta neslavni klub.

Sicer pa sedanje » nesolidarnostno« ravnanje Hrvatov ni prvo: že leta 1990 niso hoteli več plačevati polovice stroškov za uran iz RUŽV, ki so tedaj znašali milijon nemških mark mesečno več kot je bila cena urana na londonski borzi. S tem so sprožili dogodke, ki so pripeljali do zaprtja RUŽV in do prenehanja nesmiselnega razmetavanja denarja slovenskih davkoplačevalcev za iluzijo o lastnem slovenskem uranu. Ta iluzija je bila seveda samo manjši konstrukt v velikem fantomu poceni, moderne in trajnostne jedrske tehnologije pri Slovencih.

Postavljata se dve vprašanji: zakaj je danes lahko jedrski električni tok absurdno najcenejši in kakšne posledice bo to imelo v prihodnosti? Vključuje namreč tudi financiranje stroškov kupovanja miru in primerne politične represije v lokalnem okolju Krškega in Brežic oz. prebivalcem vsiljene brezbrižnosti do jedrske zanke okoli vratu njihovih otrok in vnukov.

Jedrska elektrika je lahko najcenejša zaradi kaskade koruptivnega vzajemnega odnosa odgovorne politike in »stroke«, ki sta si izmislili polprivatno podjetje Gen energija, ki uživa eksteritorialni pravni status in vrsto izjemnih ugodnosti, o katerih druga manjša in srednja podjetja in državljani še sanjati ne morejo. To se dogaja tudi po drugih jedrskih državah po svetu, drugače ta tehnologija ni uporabna. Zato slovenski politiki, ki bi morali sklicati meddržavno komisijo o NEK, mirno kršijo uradno sprejete dogovore o sklicu prihodnjega srečanja. Bojijo se namreč, da bo po prvem takem srečanju splavala po vodi monstruozna ideja o gradnji druge nuklearke v Krškem. Ampak po vzoru odnosa do TEŠ 6 bo treba ugotoviti, kdo je koruptivno ravnal pri razmetavanju denarja za pripravo načrtov in gradnje NEK 2. Kdo je pobiral denar pri tem, kdo je svetoval, kdo je urejal sprejemanje odločitev v pollegalnosti? Kdo je prirejal bilance za najnižjo ceno jedrske električne energije?

ZEG zato pozdravlja zahtevo Hrvaške po uvedbi čistih računov in preglednosti pri najcenejšem električnem toku na slovenskem trgu, da poznejši računi ne bodo še veliko bolj zasoljeni, kot je bilo zasoljeno dokapitaliziranje bank ali npr. privatizacija javnega premoženja. Tu se tudi skriva odgovor, zakaj je toliko ekonomskih, pravnih in »nevladniških« ovir za vetrno, sončno in geotermalno energijo v Sloveniji. Ja kaj pa boste s take vrste »nezanesljivo« električno energijo, če imamo za hrbtom pripravljeno veliko boljšo opcijo z jedrsko energijo in z NEK 2.

Če sami nismo mogli prekiniti tega slepomišenja z jedrsko energijo, če nam nista pomagala ne Černobil in ne Fukušima, so se morali zganiti sosedi - milijonski Zagreb , ki dobivajo pitno vodo iz podtalnice pod jedrsko elektrarno Krško. ZEG je pred desetimi dnevi v Šmarjeških Toplicah organiziral mednarodno konferenco o sevanjih in zdravju, kjer so bila ta vprašanja izpostavljena v evropskem kontekstu. Zbornik in TV posnetek posveta te konference so proti plačilu dostopni na sedežu ZEG-a, zato ker ZEG - pooblaščena nevladna organizacija za okolje, že 14 let za svoje delovanje ni prejela niti evra iz proračuna.

Predsednik ZEG Karel Lipič, univ.dipl.ing.

« Nazaj na seznam
»

najbolj brani članki

ne spreglejte

10.04.2019 | Redakcija

Z nasmehom na obrazu

09.01.2020 | Redakcija

Edini ohranjen uskoški stolp