Časopis za pokrajino Posavje
21.02.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Izjava župana Občine Brežice Ivana Molana ob trditvah iz prispevka na TV Slovenija o JP Komunala Brežice d.o.o.

Objavljeno: Četrtek, 29.11.2018    Rubrika: Prejeli smo Sporočilo
Občina Brežice je ustanoviteljica in 100-odstotna lastnica javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o., ki je bilo ustanovljeno konec leta 2011 na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d. o. o. z namenom izvajanja posameznih gospodarskih javnih služb v občini Brežice.

Od svoje ustanovitve se je razvilo v uspešno in sodobno podjetje, napredek je viden na vseh področjih, za kar je podjetje prejelo tudi številna priznanja na državni ravni, od priznanja za inovativnost do družini prijaznega podjetja in priznanja za najboljšega zaposlovalca. 
 
Na podlagi trditev, postavljenih v prispevku na Televiziji Slovenija z dne 27. 11. 2018, je župan Ivan Molan v imenu ustanoviteljice podjetja, Občine Brežice, pozval direktorico JP Komunala Brežice d.o.o. mag. Jadranko Novoselc k pojasnilu, saj je tako v interesu občine in občanov kot župana, da javno podjetje posluje pregledno in gospodarno.
 
V sporočilu županu so v javnem komunalnem podjetju pojasnili, da je Komunala Brežice d.o.o. v sedmih letih poslovanja podjetja izvedla pet (5) revizij poslovanja in računovodskih izkazov, nazadnje v letu 2017, kljub temu, da zakonodajno k temu niso zavezani. Vse revizije poslovanja so pokazale, da je poslovanje javnega podjetja v skladu z zakonodajo in brez nepravilnosti. Od kar podjetje posluje, je bilo izpostavljeno različnim rednim inšpekcijskim pregledom. Tako so npr. v letu 2015 imeli 5 pregledov, v letu 2016 pa kar 13 – s strani delovne inšpekcije (3 pregledi v 2 mesecih), tržne inšpekcije in sanitarne inšpekcije (6 pregledov). Inšpekcijski pregledi so pokazali, da prekrškov pri poslovanju ni bilo.
 
Podjetji Komunala Brežice d.o.o. in Zelkom d.o.o. poudarjata, da poslujeta povsem zakonito, gospodarno in transparentno. Glavni cilj Komunale Brežice d.o.o. še vedno ostaja zadovoljstvo uporabnikov, to je zagotavljanje visokokakovostnih storitev po poštenih cenah. Namen ustanovitve hčerinskega podjetja je bil izključno ločiti javni in tržni del delovanja in na ta način zagotovi popolno transparentnost, pa tudi krepitev lokalnega podjetništva – omogočati malim podjetnikom iz lokalnega okolja sodelovanje pri večjih infrastrukturnih projektih, tako na občinski ravni, kakor tudi izven  meja občine. Podjetje Zelkom d.o.o. je bilo ustanovljeno na podlagi sklepa nadzornega sveta Komunale Brežice d.o.o. in soglasja Občinskega sveta Občine Brežice.
 
Podjetje Zelkom je bilo s strani Komunale Brežice v uradnem postopku javnega naročanja za gradnjo komunalne infrastrukture  izbrano kot najugodnejši med tremi ponudniki. Bilo je ugodnejše za slabih 20% oz. za skoraj 100.000,00 EUR od ostalih ponudnikov, kar je neposredni prihranek. Za izvajanje gradnje javne infrastrukture se je tudi podjetje Zelkom obnašalo kot dober gospodar, saj je vedno upoštevalo določila javnega naročanja.
 
Vsaki občini je gotovo v interesu, da ima močno in uspešno javno komunalno podjetje, ki opravlja svoje delo kakovostno in ki posluje gospodarno, pregledno ter zakonito.  V interesu občine, ustanoviteljice podjetja, javnosti in samega javnega podjetja je, da se razjasnijo vsi dvomi o delovanja podjetja. Zato bo župan Občine Brežice naročil dodatno zunanjo revizijo poslovanja podjetja z namenom, da se razčisti z anonimnimi obtožbami in z navedbami, ki so bile predstavljene na Televiziji Slovenija.

Vir: Občina Brežice
« Nazaj na seznam