Časopis za pokrajino Posavje
29.02.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Obnova starega mestnega jedra: Zaton

Objavljeno: Ponedeljek, 23.06.2014    Rubrika: Prejeli smo
Obnova starega mestnega jedra: Zaton

Zaključna dela z ureditvijo Zatona se bližajo h koncu, napetost med stanovalci in Občinsko upravo pa se očitno stopnjuje, saj smo člani društva Zeleni krog prejeli klic in tudi obisk ogorčenega stanovalca, ki se pet minut pred dvanajsto bori za svoj interes v zvezi s parkirnimi prostori.

V času priprav podrobnih načrtov za preureditev CKŽ starega mesta, Dalmatinove in Zatona smo v društvu Zeleni krog vseskozi opozarjali, da manjka podrobna predstavitev projekta javnosti, kjer bi lahko s sodobnimi prijemi (računalniška 3D predstavitev, podrobna predstavitev tlorisov na spletu ali pa panoji na mestih preureditve) zainteresirani javnosti (še predvsem stanovalcem omenjenih področij ter vsem, ki kot pešci, kolesarji ali avtomobilisti uporabljajo ta prostor). V društvu Zeleni krog smo predvsem postavljali vprašanja, ki so pomembna za doseganje cilja za katerega se zavzemamo. To je: pešcem, kolesarjem in stanovalcem zagotoviti kakovostno življenjsko mestno okolje, kar pomeni najti optimalne rešitve za ureditev prometa (na cestah parkiriščih, pločnikih in kolesarskih stezah) zmanjšanje motornega prometa v skladu s priporočili trajnostne prometne politike. Tako smo večkrat v fazi priprave načrtov opozarjali na pomanjkljivo predstavitev projekta javnosti (razvidno iz spodnjega maila, poslanega aprila 2013) naše društvo pa so zanimali predvsem detajli okrog povezav pločnikov in kolesarskih poti, za katere smatramo da morajo biti izvedene optimalno, da jih pešci in kolesarji lahko varno uporabljajo. Podrobnih načrtov, na katerih bi se videli ti detajli, nismo nikoli videli, kaj šele, da bi pri njih sodelovali.

Ker smo v društvu Zeleni krog zbrani prostovoljci, ki delo za društvo opravljamo v svojem prostem času, je naša naloga predvsem izobraževati in opozarjati prebivalce in načrtovalce ureditev mestnih prostorov o pomembnosti vidika urejanja trajnostnega prometa, ki na prvo mesto postavlja pešce, potem kolesarje, javni prevoz in na zadnje mesto osebni avtomobil. Mi ne rišemo podrobnih načrtov, ne določamo točnega števila parkirišč, pač pa samo dajemo priporočila, ki se upoštevajo ali pa ne. Če smo iskreni, lahko rečemo, da je v zadnjih dvajsetih letih politika urejanja prometne infrastrukture v naši občini na prvo mesto vedno postavljala motorni promet, prevoz z osebnimi avtomobili. Prav zato smo leta 2007 ustanovili društvo Zeleni krog, da bi spremenili ta trend.

Ureditv CKŽ, Dalmatinove in Zatona je bila nujno potrebna. Za ulico CKŽ se je sprva načrtovala samo preplastitev cestišča z asfaltom, brez posega v širino pločnikov, ki so bili preozki in tako nefunkcionalni. Na priporočilo društva Zeleni krog je Občinska uprava projekt preplastitve ustavila in se lotila podrobnejše prenove. Tako ima danes CKŽ precej boljšo podobo, s širšimi tlakovanimi pločniki in breznivojskim prehodom, kar daje možnost drugačnega razvoja mestne ulice. Sploh Zaton je predstavljal največjo črno točko mesta, zaradi državne ceste v neposredni bližini hiš, ki je stanovalcem nižala kakovost življenja. V ureditev Zatona se društvo ni vključevalo, videli smo samo grobe načrte, ki so prikazovali odmik ceste, kolesarsko stezo, pločnike, parkirišča, fontano, dvonadstropno garažo in nekaj zelenih površin, vsekakor ureditev, ki zelo izboljšuje kakovost življenja in možnost razvoja Zatona. Podrobni načrti o Zatonu niso bili predstavljeni, ne stanovalcem niti društvu Zeleni krog.

Ocenjujemo da zaradi nezadostne predstavitve zdaj, ko potekajo dela v zaključni fazi, prihaja do trenj med stanovalci in Občinsko upravo. Za to so lahko odgovorni: ali sama uprava, ki ni predstavila detajlov stanovalcem ali pa stanovalci sami, ki se niso pravočasno zglasili na upravi, Oddelku za gospodarsko infrastrukturo, da bi si podrobno ogledali načrte, če so sploh bili na voljo. V ta spor je nekdo (po besedah stanovalca Zatona, je to g. Niko Somrak iz Oddelka za gospodarsko infrastrukturo) sedaj vključil društvo Zeleni krog, češ, da društvo blokira in ne pusti, da bi se preureditev Zatona realizirala tako kot želijo stanovalci ali uprava.

Naj ponovimo, da nismo sodelovali pri snovanju podrobnih načrtov prometne ureditve Zatona, zato društvo Zeleni krog v tem primeru spora med upravo in stanovalci ne bo igralo vloge grešnega kozla. Vsekakor pa smo za pogovor o konkretnih zadevah, vendar naj nam predhodno pošljejo podrobno dokumentacijo, da bomo sploh vedeli, o čem se pogovarjamo. Tekom gradnje smo tudi opozarjali na nezadostno varnost pešcev skozi gradbišče. Del peščevih površin skozi gradbišče v Zatonu je še danes v temi, čeprav smo na to opozorili že januarja letos.

Na koncu še enkrat podajamo mnenje, ki je kritično tudi do tistih občanov, lastnikov hiš, ali stanovanj v blokih, ki ne razumejo pomena javne površine, ki je skupna javna last in služi javnemu dobru. To se predvsem nanaša na uzurpacijo zelenih površin in pločnikov, ki se prepogosto uporabljajo za parkiranje vozil.Teh primerov je po mestu veliko in so nedopustni.

Zeleni krog Krško,Aleš Suša, Metod Vodeb

« Nazaj na seznam
»

najbolj brani članki

ne spreglejte

19.06.2019 | Redakcija

Olje nekoliko drugače

05.07.2019 | Redakcija

Zdravje je na udaru tudi poleti