Časopis za pokrajino Posavje
27.09.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Odgovor na komentar zadnje seje Občinskega sveta Krško Lokalnega odbora IDS Krško – Kostanjevica na Krki

Objavljeno: Petek, 16.09.2016    Rubrika: Prejeli smo Sporočilo
»V občini Krško imamo 64 mest v svetih različnih javnih zavodov. Predstavnike občine Krško v svete javnih zavodov v skladu s Statutom občine Krško imenuje občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Občinski svet je najvišji organ odločanja v občini in kot tak političen organ tako po svoji vlogi kot po svoji sestavi.

Delitev mest predstavnikov občine Krško v svetih javnih zavodov je vprašanje, ki je med drugim del politične tradicije občinskega sveta. Pred letom 1998 je bila delitev teh mest v glavnem določena s prevlado in preglasovanjem tistih strank, ki so bile v občinskem svetu močne. Po letu 1998 pa se je izoblikovalo pravilo, da politične stranke na poziv komisije predlagajo kandidate v svete javnih zavodov tako, kot so dosegle volilni rezultat. Gre za uveljavljeno pravilo, ki se upošteva že zadnjih 18 let in spoštovanje le-tega omogoča, da občinski svet kot celota deluje v soglasju med strankami.

Stranka IDS je bila pozvana k posredovanju predloga tako kot vse ostale stranke. Predloge je tako kot vedno zbrala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter na podlagi določenega razreza strank in nezasedenih mest izbrala ustrezna kandidata in ju predlagala v imenovanje občinskemu svetu. Komisija je pri tem upoštevala tudi primernost kandidatov, tako glede poznavanja vsebine dela posameznega javnega zavoda kot tudi dejstvo, da občinski svet v javne zavode občine Krško imenuje svoje občane.

Katerega kandidata komisija predlaga v potrditev občinskemu svetu, je njena diskrecijska pravica in je na eni strani stvar konsenza med političnimi strankami kot tudi ocene primernosti kandidata. Komisija občinskemu svetu predlaga v imenovanje kandidate, za katere ocenjuje, da jih bo iz zgoraj navedenih razlogov občinski svet tudi podprl in jih smatral za predstavnike, ki bodo v svetu javnega zavoda tudi zastopali interes ustanovitelja in občanov občine Krško.«

Mag. Miran Stanko, župan občine Krško
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte