Časopis za pokrajino Posavje
28.09.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Odgovor na »ODPRTO PISMO ZA JAVNOST« Svetniške skupine Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki

Objavljeno: Ponedeljek, 30.11.-0001    Rubrika: Prejeli smo
Odgovor na »ODPRTO PISMO ZA JAVNOST« Svetniške skupine Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki

Obsežne navedbe svetniške skupine so, tako kot vedno, zavajajoče ter vzete iz konteksta, s poudarkom na tistem, kar je voda na njihov mlin. Pod krinko skrbi za dobrobit občine ignorirajo Statut in Poslovnik, odločitve sodišč, iz osebnih vzgibov odpirajo zaključene zadeve, zdajšnjim pa ne pustijo v življenje. Ob tem želimo jasno in nesporno dodati, da je delo župana in podžupana medsebojno usklajeno, da pa je župan, v dobri veri, da bo stvari premaknil na bolje, pa čeprav s kršitvijo Poslovnika, pristal na pritiske in izsiljevanja Svetniške skupine.

Naše delo je jasno. Določa ga Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Kostanjevica na Krki in Poslovnik Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki. Trudimo se in se bomo tudi v bodoče za razvoj in napredek občine, za realizacijo začetih in novih projektov, bo pa za to potreben posluh tudi s strani podaljšane roke občanov, to je občinskih svetnikov, tu mislimo predvsem članov Svetniške skupine, ki ga doslej, iz kakršnihkoli interesov že, ni bilo zaznati.

In v normalnih razmerah, kot navajajo člani Svetniške skupine, se zadeve rešujejo znotraj organa in zakonskih okvirjev, ne pa zavajajoče preko medijev. Pa kljub temu nekaj ključnih popravkov na izrečene navedbe Svetniške skupine:1. V mandatu 2010-2014 je bilo sodelovanje župana, podžupana, občinske uprave, občinskih svetnikov in članov delovnih teles zelo uspešno. V sedanjem mandatu je podžupan postal župan, občinska uprava je v enaki sestavi, je pa večino v občinskem svetu dobila Svetniška skupina in sodelovanje je iz zelo uspešnega, tudi po njihovih navedbah, postalo nenormalno.2. V letu 2015 smo imeli rekordni proračun, ki je bil uspešno realiziran. Proračun za leto 2016 pa je bil, v skladu z določili Poslovnika, pripravljen za obravnavo že v začetku decembra 2015 in če bi ga Svetniška skupina, ki ima glasovalno prevlado v občinskem svetu, dala v javno obravnavo (kar že na dveh sklicanih sejah, ki jih je obstruirala, ni storila), bi imeli obilo priložnosti za izglasovanje svojih predlogov.3. Občina ima sklenjeno koncesijsko pogodbo za obdobje 2010-2018 in določila le-te ni moč spreminjati kar tako kot kdo misli da bi po njegovem bilo prav. Nadzor nad izvajanjem koncesije, kar bi člani Svetniške skupine že morali vedeti, izvaja občinska uprava in nad določenimi področji še zunanji strokovni nadzor.4. Imenovanje delovne komisije za pregled telefonije je bilo nezakonito. To dokazuje pravnomočna sodba Upravnega sodišča v Ljubljani z dne 09.12.2015, ki je v celoti odpravila sklepe o imenovanju delovne komisije, katere člani so bili izključno iz vrst Svetniške skupine.5. Sklepi, ki so bili sprejeti na 7. redni seji občinskega sveta, dne 22.10.2015 so bili predlagani s strani Svetniške skupine in ne župana in sicer neposredno na sami seji, pri obravnavi Odločbe Ministrstva kot ukrepi. Župan pa jih je, na podlagi sodbe Upravnega sodišča z dne 09.12.2015, z dopisom z dne 28.12.2015, zadržal.6. Sklic 3. izredne seje, ki ni bila pripravljena v skladu s Poslovnikom, je župan s sklepom z dne 23.11.2015 zavrnil. Člani svetniške skupine so sklep župana prezrli in kljub temu izvedli sejo, ki je nelegitimna in sprejeti sklepi za župana nezavezujoči.7. Občinski svetniki imajo vso možnost sooblikovanja dnevnega reda sej odborov in komisij v skladu z 2. odstavkom 62. člena Poslovnika, vendar se tega ne poslužujejo, temveč mimo tega določila zahtevajo dopolnjevanje dnevnega reda z izsiljevanjem prej župana, sedaj podžupana.8. Imenovanje in razrešitev podžupana je, v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, Statutom in Poslovnikom, v izključni pristojnosti župana. O imenovanju podžupana je župan temeljito razmislil. Ob sebi je želel nekoga, ki mu zaupa in ki ga je že na volitvah podprl v njegovih idejah in programu. Poleg tega gre za človeka, ki ima visoko izoblikovane moralne standarde in nas lahko učinkovito zastopa v zahtevnem spletu javnih ustanov in odnosov. Pri tem je župan deloval trezno in preudarno, vendar v nasprotju s pritiski Andreja Rajarja, ki je zahteval, da se za podžupana imenuje nekdo iz Svetniške skupine, če želi »mir« v občini in sodelovanje pri delu občinskega sveta.9. Glede navedb Svetniške skupine o nepotrebnem strošku podžupana pa bi jih bilo spomniti na Zakon o lokalni samoupravi, ki določa, da ima občina najmanj enega podžupana.10. O reševanju zahtevnih zadev kot so npr. KZ Kostanjevica na Krki, Kulturni dom, so bili člani Svetniške skupine preko odborov seznanjeni, res pa je, da jih ni mogoče realizirati v rokih, kot jih oni na pamet postavljajo (npr. 15 dni za terjatve KZ Kostanjevica na Krki).

Kakorkoli že, ves čas se, namesto s produktivnim delom za napredek občine, ubadamo s pojasnjevanjem že neštetokrat povedanega in zaključenega, ki pa vsakokrat znova naleti na gluha ušesa Svetniške skupine.

Kostanjevica na Krki, dne 09.02.2016Župan in Občinska uprava Občine Kostanjevica na Krki

« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte