Časopis za pokrajino Posavje
28.05.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Odgovor župana Občine Brežice na pismo Aljoše Rovana, objavljeno na spletni strani Posavskega obzornika, z dne 22. 12. 2020

Objavljeno: Ponedeljek, 28.12.2020    Rubrika: Prejeli smo Sporočilo
Presenetilo me je pisanje svetnika Občinskega sveta Občine Brežice Aljoše Rovana, ki župana in Občino Brežice obtožuje ogrožanja zdravja ljudi, saj v občini skušamo narediti prav vse, da bi zajezili širjenje okužb. Hkrati pa moramo kot občina v skladu z veljavno zakonodajo izvajati vse aktivnosti za nemoteno opravljanja dela.

Med te naloge sodi tudi sklicevanje sej občinskega sveta kot to tudi počne državni zbor. Pred sklicem seje občinskega sveta smo preverili tudi, kako je s sejami občinskih svetov v živo drugod po Sloveniji. Ugotovili smo, da številne večje občine v Sloveniji in tudi naše sosednje občine (Krško, Sevnica),  ves čas epidemije sklicujejo seje občinskih svetov v živo ob upoštevanju veljavnih ukrepov za varovanje zdravja.
 
Zadnja seja občinskega sveta je bila posebna, saj je bilo potrebno s tajnim glasovanjem potrditi skupne liste kandidatov za Razvojni svet regije Posavje, ki so ključnega pomena na področju pridobivanju evropskih sredstev v regiji v naslednjih letih. Pri tajnem glasovanju pa morajo biti svetniki prisotni. Pojasnilo o tem smo vsem članom občinskega sveta poslali pred sejo po elektronski pošti.
 
Sam menim, da želi svetnik Aljoša Rovan, ki je viden član politične stranke Levica, državno politiko razdora prenesti na lokalni nivo in zato izkorišča epidemijo in bolezen ter celo smrt ljudi za lastno promocije in za promocije svoje stranke. Poslovnik Občinskega sveta Občine Brežice v 22., 23., 24., 25. do 26. členu točno določa, kdaj in kako se lahko seje občinskega sveta sklicujejo. Presenetila me je dvoličnost svetnika Aljoše Rovana,  ki poslovnika očitno ne pozna dobro, čeprav se v praksi na sejah pogosto sklicuje na domnevne kršitve in domnevno nespoštovanje poslovnika. V tem primeru pa sam poziva h kršenju poslovnika v smislu, da kar ni zapisno, je možno. V svojem pisanju celo napeljuje na to, da bi kršili poslovnik in s tem pod vprašaj postavil veljavnost sprejetih sklepov.
 
Kljub vsemu sem vesel, da svetnik Aljoša Rovan nenadoma izraža skrb za zdravje občanov, čeprav je še bil pred nekaj meseci med tistimi, ki so kolesarili po občini brez mask in pozivali k nepokorščini z nespoštovanjem ukrepov za varovanje zdravja.
 
Ob tej priložnosti bi rad spomnil na vse ukrepe, ki  smo jih sprejeli v občini Brežice, saj se  zavedamo, da je stanje v občini, regiji in državi zaradi širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 resno. Ravno zato Občina Brežice tako kot v prvem tudi v drugem valu spoštuje vse ukrepe in priporočila NIJZ, da zagotovi čim večjo varnost občank in občanov. Ukrepe zaščite smo uvedli tako pri poslovanju s strankami (omejitev gibanja po občinski stavbi na sprejemno pisarno, zaščitna oprema, urejanje zadev preko telefona, elektronske pošte, uvedba informatorja, razkužila pri vstopu v občinsko stavbo, merjenje temperature, izjemoma nujni sestanki v večjih, prezračenih prostorih po predhodnem dogovoru), kot pri delu zaposlenih (zaščitna oprema, razkužila, fizične pregrade v primeru, da sta v pisarni dve osebi, možnost dela od doma, možnost testiranja, prerazporeditev zaposlenih po pisarnah, aerosolno razkuževanje) in delu občinskega sveta.
 
Kljub temu pa mora delo občinske uprave potekati nemoteno z namenom zagotoviti izvajanje nujnih nalog občine, in tudi delovanje občinskega sveta je nujno. Število sej v živo smo v tem letu zmanjšali na minimum, v primerjavi s sosednjimi občinami s podobno epidemiološko sliko smo jih imeli najmanj. Odpovedali smo svečano sejo občinskega sveta, ker ni bila nujna, in ker so bile epidemiološke razmere zelo resne. Določene seje pa je bilo potrebno sklicati in takšna je bila tudi 15. redna seja, ki je pri eni od točk zahtevala izvedbo tajnega glasovanja. Pri sklicu smo upoštevali najstrožje ukrepe za zagotavljanje zdravja. Takšne seje sklicujejo tudi ostale občine, podobno ravna tudi Državni zbor, zato me pisanje svetnika Aljoše Rovana tako preseneča.
 
V samem vabilu na seje občinskega sveta obveščamo in zaprošamo svetnike, da prihajajo zdravi na sejo. Navodilo iz vabila: »Ob epidemiji vas prosimo, da  upoštevate navodila NIJZ ter  da se seje udeležite le v kolikor  ste zdravi. Na  seji bo potrebno upoštevati fizično razdaljo  ter  paziti  na higieno  rok  in  kašlja. V zaprtih javnih prostorih je obvezno razkuževanje rok in nošenje maske oziroma rute ali šala.« (opomba: Vabilo je bilo poslano v skladu s tedaj veljavno zakonodajo). Sledilo je še obvestilo svetnikom v zvezi s preprečevanjem širjenja virusa, da je obvezna uporaba zaščitnih mask (upoštevanje spremembe zakonodaje) in razkuževanje rok ter obvestilo, da imajo vsi možnost testiranja.
 
Seja je potekala v večnamenski dvorani MC Brežice, ki omogoča zagotovitev ustrezne varnostne razdalje med udeleženci. Po pripravi prostora in zračenju je bilo izvedeno tudi aeorosolno razkuževanje prostora seje in predmetov v njej. Poskrbeli smo za razkužila, namenjena razkuževanju rok, pred vstopom v prostor smo zagotovili merjenje telesne temperature s strani strokovnega osebja ZD Brežice. Dodatno, pred sejo smo poskrbeli za testiranje zaposlenih v občinski upravi in tako poskrbeli, da so bili prisotni zaposleni na seji z negativnim testom na virus SARS-CoV-2 testom in tisti, ki so bolezen Covid-19 že preboleli in so se skladno z navodili zdravnika lahko vrnili na delovno mesto.
 
V sodelovanju z Zdravstvenim domom Brežice smo možnost hitrega testiranje na virus SARS-CoV-2 ponudili tudi vsem članicam in članom občinskega sveta z namenom varovanja zdravja v prvi vrsti vsakega posameznika kot tudi ostalih, z namenom preprečevanja širjenja okužb. Zapis, da test posebej priporočamo posameznikom s simptomi, ki jih sami ne morejo opredeliti, ali gre za Covid-19 ali morda za prehlad oz. gripo, je posledica dejstva, da so v tem času razširjena tudi druga respiratorna obolenja.
 
Prostovoljci so vedno dobrodošli, še posebej v času ko so razmere drugačne in je potreba ljudi po pomoči večja. Zato je Občina Brežice med drugimi ukrepi aktivirala tudi ekipo prostovoljcev, ki so že v prvem valu epidemije poskrbeli za najbolj ranljivo skupino ljudi (starejših, invalidi, brez socialne mreže), enako ravnamo tudi v drugem valu, kjer smo okrepili in nagradili sodelovanje z Zavodom Sopotniki in prostovoljci. Pogoj je, da so zdravi, da ne prihajajo iz rizičnih držav in nimajo rizičnih stikov, najmanj za čas treh tednov pred aktivacijo. Tako v prvem kot tudi drugem valu epidemije so prostovoljci Civilne zaščite  Občine Brežice skrbeli za spoštovanje in izvajanje ukrepov, v drugem valu pa so nudili tudi pomoč v Domu starejših občanov Brežice. Večina prostovoljcev se je z veseljem odzvala vabilu, bila solidarna in tega ni razglašala po medijih, za kar se jim iskreno zahvaljujem.
 
Verjamem, da Občina Brežice ravna preudarno in odgovorno in da s svojim ravnanjem ne ogrožamo zdravja zaposlenih in vseh ostalih. Prepričan sem, da z izvajanjem ukrepov in pomoči pomagamo pri varovanju zdravja in blaženju stiske v občini.
 
Spoštovani občanke in občani, svetniki in svetnice  občinskega sveta!
 
Kot župan imam dolžnost in tudi osebno zavezo, da v teh kriznih časih zelo skrbno in gospodarno vodim občino. Spremljamo ukrepe države in tudi sami kot občina izvajamo vse ukrepe za ublažitev krize, katere posledice bomo čutili še dolgo. Zato tudi sam prosim vse občane in svetnike, da smo solidarni, strpni in pripravljeni sodelovati, da čimprej premagamo to krizo. Prav tako pa pozivam vse nas, da  v teh časih ostanemo odgovorni, da spoštujemo zdravje drug drugega in da naredimo vse, da  zaustavimo širjenje epidemije.  V novem letu pa se potrudimo, da našo občino naredimo ponovno zdravo, veselo in uspešno. Potrebovali bomo prav vsakega občana in občanko.
 
Želim vam, da preživite praznike v kroga svojih najdražjih. V novem letu 2021 vam želim predvsem zdravja ter vse dobro!
 
Vaš župan Ivan Molan
 
« Nazaj na seznam
»