Časopis za pokrajino Posavje
29.02.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

ODPRTO PISMO ZEG-a PREDSEDNIKU VLADE R SLOVENIJE

Objavljeno: Petek, 07.11.2014    Rubrika: Prejeli smo
ODPRTO PISMO ZEG-a PREDSEDNIKU VLADE R SLOVENIJE

Spoštovani predsednik vlade dr. Miro Cerar !

V Zvezi ekoloških gibanj Slovenije-ZEG, nevladni okoljski organizaciji ( ima status društva v javnem interesu po ZVO) smo z zanimanjem prebrali prispevek novinarja Janoša Zoreta v časopisu Delu, dne 5. in 6.11.2014 o izgradnji odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Sloveniji.

O povezanih dogodkih, političnem vplivanju na sprejemanje odločitev, od lokacije odlagališča na Vrbini, vrsti odlagališča do višine nadomestila, smo kot nevladna okoljska organizacija že večkrat pisali in poročali. Tudi o ceni odlagališča smo že velikokrat opozarjali, vendar žal nismo bili opaženi, čeprav smo redno obveščali vse slovenske medije, predstavnike politike, odgovorne na ministrstvih pristojne v državnih inštitucijah. Tudi nedavni strokovni posvet ZEG-a o » Sodelovanju javnosti v postopkih jedrskih sevanj« v Šmarjeških Toplicah je pokazal na vrsto nerešenih problemov pri zagotavljanju jedrske varnosti v Sloveniji in EU.

Ugotavljamo lahko le, da se ni zgodilo nič novega in da imamo sedaj sledečo situacijo:

Na vseh državnih pristojnih inštitucijah so na odgovornih pozicijah ljudje, ki so zakrivili sedanjo situacijo oziroma so z njo povezani (Uprava RS za jedrsko varnost – dr. Andrej Stritar, GEN energija – Martin Novšak, NEK – Stanislav Rožman, ARAO – Tomaž Žagar, nameščen iz GEN energije potem, ko so bili prisiljeni zamenjati Vladislava Krošlja (prej NEK), Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo – Danijel Levičar (prej GEN energija)). Sedanja situacija je, da nikoli ni bil sprejet nov dokument Program razgradnje NEK in odlaganja NSRAO in IJG iz NEK (torej revizija 2), kot ga zahteva Meddržavna pogodba med Vlado RS in Vlado RH o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno krško (NEK) , njenim izkoriščanjem in razgradnjo. To pomeni, da niso upoštevani novi stroški ravnanja z vsemi nuklearnimi odpadki in se zato posledično v slovenski sklad ne zbira zadosti denarja. Posledica neustreznega vplačevanja v sklad pa pomeni premalo zbranega denarja, torej bodo vse aktivnosti potem morali kriti vsi davkoplačevalci preko vplačil v proračun. Razlika vplačil, kot izhaja iz objavljenih oziroma preko informacijske pooblaščenke pridobljenih dokumentov bo, po trenutnem izračunu in v odvisnosti od scenarija od 10 € na MWh do 12 € na MWh. Ali povedano drugače, namesto sedaj planiranih sredstev v višini 1500 milijonov € bo za ravnanje potrebnih okoli 3000 milijonov €. Če bosta obe državi sodelovali, si bosta ta strošek delili, drugače bo morala Slovenija sama pokriti skoraj isto vsoto (zmanjšano le za del, ki je povezan s stroški, ki so odvisni od volumna nuklearnih odpadkov). Nedogovarjanje med državama, je le ne kršitev lastne pogodbe, temveč tudi preložitev bremena na bodoče generacije in s tem kršitev vseh državnih, evropskih in mednarodnih določil.

Prav tako pa sanje g. Novšaka o drugem bloku NEK-a nimajo nobene realne podlage (če upoštevamo samo to, koliko bi to stalo, poleg tega, da se je sedanja koalicija zavezala, da bo o tej odločitvi izvedla referendum)

Ministrstvo za infrastrukturo, ki bi moralo pripraviti nov energetski koncept Slovenije, tega še sedaj ni storilo, veljavna Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP) pokriva le obdobje do leta 2012, nov Nacionalni energetski program, ki je bil pripravljen v osnutku in za katerega je bila izvedena javna obravnava, in ki je pokrival obdobje do leta 2030, pa nikoli ni bil sprejet. Torej vlada sedaj praznina, kjer lahko vsak dela kar želi in hoče, kar še posebej odgovarja energetskim lobijem in posledično tudi stebrom (HSE, GEN energija, čeprav so v državni lasti). Ministrstvo za okolje in prostor, ki bi moralo pripraviti novelacijo slovite »uredbe o nadomestilih za jedrske objekte« se vsakič znova, ko začne spremembo na koncu premisli in je ne uspe spraviti skozi proceduro. Zadnji tak poskus je bil lani, februarja 2013, vendar je bil seveda zaustavljen. Tako še naprej veljavna uredba predpisuje, da je letni prispevek za na primer odlagališče NSRAO (ki seveda niti še ni zakoličeno, odpadki ne bodo na lokaciji vsaj še 6 let) kar 108 % osnove, torej več kot se plačuje za delujočo jedrsko elektrarno z vsemi nuklearnimi odpadki na lokaciji.

Sedaj pa še nekaj pobud in nasvetov ZEG-a za Vlado RS, predvsem za vas predsednika vlade Mira Cerarja ter pristojne ministre dr. Petra Gašperšiča in Ireno Majcen:

Preverite, kaj se dogaja na lastnih ministrstvih, kdo pripravlja predloge, kdo vpliva na njih in kako se obravnava pridobljene pripombe, zakaj je pri pripravi teh blokada informacij in se moramo zato posluževati inštituta informacijske pooblaščenke, Analizirajte, kdo je v nadzornih ali upravnih organih navedenih inštitucij (v upravnem odboru ARAO je na primer dr. Andrej Stritar, zato se mora na podlagi odločitve KPK izločiti iz vseh odločanj v zvezi z ARAO, čeprav se seveda včasih zmoti in tudi formalno odloča o zadevah – tak primer je odgovor o primernosti vodje skladišča (ki je jedrski objekt), za katero se je izkazalo, da nima zahtevane izobrazbe), Preglejte, ali prihaja do konflikta interesov – kdo je vključen v odločanje o na primer vplačevanju v sklad NEK iz proizvodnje nuklearne energije (če so v odločanje vključeni tudi ljudje iz GEN energije, to pomeni, da sami seveda ne bodo pristali na zvišanje vplačil), Zagotovite sprejem podzakonskih aktov (kot je uredba o nadomestilih in energetski koncept), ter s tem omogočite spremembo sedanje situacije (ob seveda predpostavki, da mora biti postopek transparenten in da se mora omogočiti javna razprava), Začnite čim hitrejše razgovore z Vlado RH o vseh vidikih ravnanja z nuklearnimi odpadki, da ne bo na koncu talec te zgodbe prav vsa Slovenija.

Ekološki pozdrav !

Predsednik ZEG Karel Lipič, univ.dipl.ing.

« Nazaj na seznam
»

najbolj brani članki

ne spreglejte