Časopis za pokrajino Posavje
27.09.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

ODPRTO PISMO županu in občinskemu svetu Mestne občine Krško zaradi nestrinjanja z gradnjo obrata Sinteza 2 Krke d.d. v Krškem

Objavljeno: Četrtek, 31.08.2023    Rubrika: Prejeli smo Bralci pišejo
Kot predsednica Mestne četrti Krško si prizadevam, da zastopam stališča naše lokalne skupnosti. Tako se svet Mestne četrti Krško že vrsto let trudi to poslanstvo v primeru Sinteze 2 tudi opravljati, vendar žal doslej brez uspeha. S tem pismom želimo skupaj s prebivalci Krškega in Civilno iniciativo Videm-Stara vas obvestiti javnost in spodbuditi župana in svetnike občinskega sveta Mestne občine Krško, da prvič temeljito preučite ter se opredelite glede umestitve dodatnih količin nevarnih in eksplozivnih snovi v Sintezi 2. Skrbno pretehtajte, ali to predstavlja resno nevarnost in ogroža zdravje prebivalcev Krškega in okolice.

Nasprotujemo povečanju skladišča nevarnih snovi v samem centru mesta. Že leta 2021 smo izpostavili zaskrbljenost, ker bo po naših podatkih maksimalna količina skladiščenih nevarnih snovi na lokaciji v Krškem 670 ton. Gre za preselitev iz obstoječe lokacije Ločne pri Novem mestu v Krško. Skladiščene bodo nevarne snovi z nevarnimi lastnostmi jedko, vnetljivo, oksidativno, strupeno in okolju nevarno. Skupna maksimalna zmogljivost skladiščenja bo predvidoma 809 ton skupaj z obstoječim obratom Sinteza 1, od tega 623 ton nevarnih snovi. Podjetje Krka je sicer presodilo, da je tveganje za okoljske nesreče med obratovanjem zanemarljivo. Kljub temu pa so nove informacije iz medijev še okrepile naše pomisleke. Da ponazorimo, obe skladišči in snovi v proizvodnji skupaj bi predstavljali približno enako uničenje kot nekaj tisoč letalskih bomb, podobnih tisti nedavno odstranjeni v Mariboru. Takrat je bilo evakuirano območje 300 metrov naokrog. Zastavljamo vprašanje, kolikšno območje bi šele ogrozila morebitna eksplozija skladišč v Sintezah, zato pozivamo k preudarni odločitvi glede varnosti prebivalcev. Občani imamo pravico do mirnega življenja v zdravem in varnem okolju brez neprestanega občutka ogroženosti, ki nam jo zagotavlja Ustava in mednarodni predpisi o človekovih pravicah. Sklicujemo se tudi na določila Aarhuške konvencije, ki je od leta 2004 del pravnega sistema naše države, in ki
predpisuje sodelovanje ogrožene in zainteresirane javnosti pri oblikovanju posegov v prostor takrat, ko so vse spremembe in izboljšave še možne.

Za kompleks Krke v Krškem je bil OPPN sprejet že leta 2009, kar nas je postavilo v položaj, kjer nismo imeli možnosti niti sodelovati niti izraziti svojega mnenja. Glede na Sintezo 2, pa lokalna skupnost ni bila korektno obveščena in še danes pridobivamo informacije iz medijev, medtem ko nas podjetje Krka d.d. ignorira.

Vse to predstavlja zadosten razlog, da se župan in svetniki Mestne občine Krško prvič doslej v vseh teh letih resno posvetite temeljiti proučitvi dokumentacije za gradnjo Sinteze 2 ter sprejmete odločitev, da takšna potencialna časovna bomba ne sodi v samo mesto Krško. Ne smemo pozabiti na pretekle incidente, kot je nesreča v Melaminu v Kočevju, požar v Ekosistemih v Straži pri Novem mestu, požar v Kemisu na Vrhniki ter druge številne industrijske nesreče v bližnji preteklosti. Dim, smrad in zdravju nevarni plini so se širili kilometre daleč preko ograj podjetij, zato govoriti, da pri Sintezi 2 ne gre za obrate tveganja za okolje, predstavlja skrajno podcenjevanje tveganj, ki jih taki obrati v lokalno okolje prinašajo. Od vas pričakujemo odpoved dobrodošlice ogrožanju zdravja in okolja z novogradnjo Sinteze 2. Več in podrobneje pa bomo predstavili na javni tribuni, ki bo potekala septembra.

Tajana Dvoršek, 
predsednica Mestne četrti Krško, s svetom Mestne četrti Krško
in Civilna iniciativa Videm-Stara vas
« Nazaj na seznam
»