Časopis za pokrajino Posavje
14.04.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Odziv Komunale Brežice na polemike okoli podražitve storitev

Objavljeno: Petek, 17.03.2023    Rubrika: Prejeli smo
Načrtovan dvig cen komunalnih storitev v občini Brežice še vedno sproža vrsto polemik, nanje pa so se odzvali na Komunali Brežice s spodaj navedeno izjavo. Kot navajajo, se nakazuje poskus uničenja javnega podjetja zaradi zasebnih interesov.

V BREŽICAH SE NAKAZUJE POSKUS UNIČENJA JAVNEGA PODJETJA ZARADI ZASEBNIH INTERESOV

Komunala Brežice je v marcu letos občinskemu svetu predložila predlog poračuna za komunalne storitve v letu 2022. Čeprav je za takšen predlog podana tako zakonska osnova in obstajajo tudi očitni objektivni razlogi, je določen del političnih predstavnikov to uporabil za politični obračun in v pogovore in dogovarjanje vključil predstavnike zasebnih interesov, ki jim obstoj javnega podjetja ne ustreza in jim javno podjetje predstavlja konkurenčno oviro, da bi sami izvajali te storitve. Glede na celoten potek dogodkov je vedno bolj očitno, da se za nekaterimi nerazumnimi napadi na Komunalo skrivajo zasebni interesi, ki nimajo nobene zveze s skrbjo za občane.

Komunala Brežice je v letu 2022 zaradi raznih podražitev zabeležila dobrih 650.000 EUR višje stroške poslovanja, kot je bilo planirano in kot je bilo upoštevano pri izračunu cen komunalnih storitev za leto 2022. Cena vode, sprejeta 1. 8. 2022, ni upoštevala bistvenih podražitev, ki so nastale v največji meri v jeseni 2022. Višji stroški so posledica večkratnih povišanj cen električne energije, dviga cen goriva in do 30 % dviga cen ostalega materiala. Samo enormno višji strošek elektrike je prinesel približno POL MILIJONA (500.000) EUR višje stroške. Ostala povišanja na račun goriva in stroškov materiala pa so prinesla dodatnih 150.000 EUR višje stroške. Podjetje je celo leto poskušalo blažiti pritiske teh ogromnih stroškov in je uspelo z ukrepi nadomestiti dobrih 360.000 EUR. Še vedno pa na nivoju podjetja manjka 290.000 EUR za pokritje višjih stroškov. Za to razliko je seveda nujno potrebno izvesti poračun, ki je za takšne primere tudi predviden z zakonom in odlokom.

Pomembno je izpostaviti, da bo kljub izjemno visokim stroškom elektrike in ostalega materiala trenutno predlagani poračun posamezno družino v povprečju obremenil za približno 10 EUR. Ta znesek bi bil dvakrat višji, če podjetje ne bi že samo z lastnimi ukrepi pokrilo več kot polovice vseh višjih stroškov. Župan občine Brežice je občinskim svetnikom že predlagal, da bi Občina iz proračuna pokrila večji del poračuna namesto uporabnikov. S tem ukrepom bo Občina pomagala občanom, ki so jih podražitve lani in letos prizadele na vseh področjih.

Vsaka podražitev je občutljiva tema, ki jo je potrebno temeljito preveriti. Nedopustno pa je, da tako pomembno temo sedaj v imenu posameznih svetniških skupin vodijo posamezniki, ki zastopajo očitne zasebne interese in ki jim podjetje Komunala Brežice predstavlja konkurenco. Posamezne svetniške skupine na pogovore s Komunalo pošiljajo direktorje in zaposlene iz konkurenčnih podjetij. Iz raznih zapisov in navedb na sami seji občinskega sveta in po spletu pa je mogoče sklepati, da se kot primernejšega izvajalca želi ponovno prepoznati zasebno podjetje KOP d.d., od katerega je Komunala Brežice pred več kot desetletjem prevzela izvajanje gospodarskih javnih služb.

Vsak občan lahko razume, da je potrebno za oskrbo s pitno vodo porabiti velike količine električne energije, da se voda prečrpa do naših domov. Vsak lahko razume, da črpalk ne moreš zaustaviti zato, ker je elektrika draga, saj so potem uporabniki brez vode. In če se je elektrika toliko podražila, da je bil letni strošek v letu 2022 višji za 500.000 EUR, je to potrebno tudi poplačati. Energetska draginja je zunanji vzrok, na katerega občanke in občani, organi upravljanja ter ustanovitelj nimajo vpliva, enako velja za dvig minimalne plače. Tako visokih cen elektrike ni bilo moč predvideti. Je pa vpliv na cene storitev tako visok, da ga z ukrepi racionalizacije ni mogoče ublažiti.

Seveda je vedno možno neko podjetje vedno še bolje organizirati in seveda je vedno možno reči, da bi Komunala lahko kaj še bolje naredila, vendar pa to nima povezave s predlaganim poračunom in uskladitvijo cen. Ne sme pa se spregledati, da je Komunala Brežice 10 let izvajala te storitve brez tovrstnih poračunov in da je takšen ukrep dejansko posledica enormno visokih cen električne energije v letu 2022. Vsak razumem posameznik lahko razume, da če dobiš za POL MILIJONA večji račun za elektriko, da je to potrebno tudi plačati in da Komunala nima toliko denarja nekje ob strani. In to je edini razlog za predlagani poračun in uskladitev cen.

Če ne bi bilo višjega stroška elektrike, goriva in ostalega materiala v letu 2022, podjetje ne bi potrebovalo nobenih dodatnih sredstev in poračun ter uskladitev cen ne bi bila potrebna. Zato je velika zloraba govoriti o tem, da je podjetje ustvarilo izgubo, saj se s tem povzroča škoda podjetju in ustanovitelju. Čeprav je podjetje v letu 2022 z lastnimi ukrepi ublažilo povišane stroške za več kot polovico, tako enormnega stroška elektrike, ob dvigu minimalne plače in rasti cen materialov in storitev, podjetje samo ne more pokriti. S poračunom in uskladitvijo cen je poslovanje podjetja pozitivno. Izguba bo nastala, če občinski svetniki ne bodo dovolili, da podjetje obračuna dejanske stroške, ki jih je imelo predvsem zaradi višjih stroškov elektrike. Brez teh stroškov je rezultat poslovanja Komunale Brežice za leto 2022 pozitiven in ne izkazuje izgube.

Če bi se občinski svet občine Brežice odločil, da podjetju ne bi dovolil poračunati dejanskih stroškov in ustrezno uskladiti ceno glede na nove razmere, bi s tem spravil podjetje v hude finančne težave in ogroženo bi bilo samo poslovanje podjetja. To bi seveda nekaterim zasebnikom, ki so že sedaj aktivno vključeni v dogajanje, zelo odgovarjalo. Na kolikšen del občinskega sveta imajo vpliv, ni znano. V vsem tem je možno prepoznati veliko nevarnost, da se očitni in z računi izkazani višji stroški, na katere podjetje ni imelo vpliva, zlorabijo z namenom uničenja podjetja, ki je marsikomu konkurenčna ovira.

Komunala Brežice
« Nazaj na seznam