Časopis za pokrajino Posavje
29.02.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

RE: dimniški požari

Objavljeno: Ponedeljek, 26.01.2015    Rubrika: Prejeli smo
RE: dimniški požari

Civilne iniciative se nikakor NE BORIJO za ukinitev dimnikarskih storitev – te so nujno potrebne za vsako kurilno napravo – SMO PA PROTI SEDANJEMU SISTEMU KI TO UREJA – njegova posledica je arogantno obnašanje monopolistov, nekvaliteno delo in pa oderuške cene.

BORIMO PA SE PREDVSEM:

- proti monopolnemu sistemu koncesij – ogromno dimnikarjev je takrat ko so se podelile koncesije ostalo brez zaposlitve

- pri monopolu sem jaz kot potrošnik kaznovan če si izberem svojega izvajalca – pravtako pa je ta izbrani izvajalec kaznovan če moj objekt leži v območju koncesije kjer je drugi izvajalec del

- USTAVA in RESOLUCIJA O ZAŠČITI POTROŠNIKOVIH PRAVIC OZN mi dajeta neodtujljivo pravico do izbire storitev in blaga na trgu – KJE PA JE TA MOJA PRAVICA V SLOVENIJI – celo kazen mi je zagrožena če si izberem drugega izvajalca – POPOLNO NASPROTJE RESOLUCIJE

- Znano dejstvo je da je konkurenčnost osnova za nižanje cen tržišča in višanja kakovosti storitev

- MONOPOLNI SISTEM ONEMOGOČA OBOJE – potrošnik se mora sprijazniti tako s ceno kot z kvaliteto izvajalca-monopolista in tako sploh nima vpliva na karkoli

- monopol je prinesel tudi nekontrolirano višanje cen – v sestavi cen storitev so monopolisti dosegli tudi izločitev normativov dela – tako je onemogočeno sledenje višanja cen storitev – povsod na svetu je osnova za določitev cene storitve NORMATIV DELA + MATERIAL

Beležimo več primerov ki so se konkretno zgodili v tem monopolističnem obdobju:

- zaračunavali so se stroški prevoza porabnikom tudi takrat ko je bilo to prepovedano z odlokom v Ur. Listu

opeharjenim potrošnikom še do danes ni bilo povrnjena materialna škoda ki so jo utrpeli – to pomeni neupravičeno pridobivanje gmotne koristi v škodo občana – TOLIKO O AROGANTNOSTI

- V Mariboru je primer ko je stranka imela račun za dimnikarski pregled dimovodnih naprave – dimniški požar v katerem je ena oseba izgubila življenje se je zgodil samo zato ker je STROKOVNO PREGLEDANA NAPRAVA bila narobe zazidana – dimniška tuljava je bila vzidana v steno 20 cm tako da je tanjša stena bila v prostor – le ta je pregorela in povzročila požar – odgovornosti ni zahteval nihče – TOLIKO O KVALITETI

- Dva dimnikarja sta prišla zabeležiti in kontrolirati novo kurilno napravo – delovala je cca 3 mesece – po 10 minutnem ogledu – popisu novih podatkov te naprave sta potrdila brezhibnost naprave in odšla – račun je znašal 67€ - preračunana cena urne postavke je bila 910 € na uro – TOLIKO O ODERUŠTVU

- Potrošnik je dovolil ogled kurilne in dimovodne naprave na plinasto gorivo – (v nasprotnem mu je zagrožena globa) – do izvedbe meritev pa ni prišlo ker so hoteli vrtati izvrtino v dimovodno cev – ODKLONIL JE VRTANJE IN POŠKODOVANJE LASTINE – PO USTAVI IMA PRAVICO ODLOČATI O SVOJI LASTNINI – serviser mu je izvajal meritve skozi originalni priključek ki ga ima naprava – monopolist pa nima pooblastila da posega v napravo

Kljub temu mu je inšpektor izrekel globo 600 € in pa odločil da mora prestati 30-dnevni uklonilni zapor – globo mora plačati tudi po prestajanju uklonilnega zapora – sodišče mu je kasneje globo znižalo na 200€ in ko je šel v zapor ga niso več sprejeli ker je minimalna višina globe za prestajanje kazni v zaporu 300 € - TOLIKO O SEDANJI ZAKONODAJI in O USKLAJENOSTI TE ZAKONODAJE Z USTAVO - potrošnik je bil obsojen po dimnikarskem zakonu – ker je onemogočal meritve – to da je PRAVICA ki mu izhaja iz USTAVE – O RAZPOLAGANJU S SVOJO LASTNINO bila popolnoma izničena – USTAVA je podrejena dimnikarski zakonodaji

Ne pišem vam da je tako povsod po Sloveniji – verjetno imamo še poštene in kvalitetne dimnikarje – vendar se upiramu takšnemu BREZZAKONJU po sedanji ureditvi – lahko bi vam poslal še ogromno raznih primerov kateri so se zgodili ravno v sedanjem času – pomagalo pa tako ne bi ker tudi do sedaj ko smo jih obelodanili raznim inštitucijam ni bilo haska.

Ivan Šarfer

« Nazaj na seznam
»

najbolj brani članki