Časopis za pokrajino Posavje
28.09.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Slon v trgovini s kulturo - SLS in nekultura (Po domače: nekulturno politično kadrovanje v Krškem.)

Objavljeno: Ponedeljek, 30.11.-0001    Rubrika: Prejeli smo
Slon v trgovini s kulturo - SLS in nekultura (Po domače: nekulturno politično kadrovanje v Krškem.)

Kultura vseh zvrsti je v občini Krško zelo razvita, sploh glasbena, saj mesto s 7000 prebivalci (26.000 v celi občini) premore tri velike ljubiteljske orkestre, simfoničnega, pihalnega in big band, ki so glede kakovosti in števila produkcij v državnem vrhu.

Zasluga za tako razvito glasbeno dejavnost gre predvsem glasbenim entuziastom, ki so pred desetletji svoje življenje posvetili delovanju v ljubiteljski glasbi. Eden od mnogih rezultatov tega je tudi nadstandardna glasbena šola, ena večjih v državi.

V času gradnje jedrske elektrarne se je v Krškem s samoprispevkom občanov zgradil tudi velik kulturni dom, največji med Ljubljano in Zagrebom, z veliko dvorano, ki sprejme 600 obiskovalcev in manjšo za 120.

V zadnjih 10 letih se je Kulturni dom Krško s svojimi enotami programsko razširil in v Posavje pripeljal kulturne izvajalce različnih zvrsti, ki predstavljajo vrh slovenske in tudi tuje kulturne scene. Prav tako je posodobil infrastrukturo, predvsem je pomembna z 1,6 milijona evrov EU sredstev prenovljena velika dvorana, ki je odlično opremljena in tako omogoča kakovostno izvajanje vsebin.

KDK je pomembna kulturna ustanova v državi, saj njen dober glas seže čez meje regije Posavje, v kateri predstavlja osrednjo kulturno institucijo.

Zavod deluje uspešno, strokovno kompetentno, kljub temu, da je delovanje zelo kompleksno, saj ima KDK danes 4 enote (Kulturni dom, Mestni muzej, Galerija in Grad Rajhenburg) in 22 zaposlenih (2006 jih je bilo 6).

Kultura je v občinskem proračunu tako vedno imela pomembno mesto in tudi danes gre za delovanje kulturnih zavodov in društev v Krškem veliko sredstev, če bi primerjali s podobno velikimi občinami.

Dobre podpore kulturi sicer ne gre pripisati "izjemnemu občutku za kulturo vladajočih politikov" (razen nekaj izjemam), ki zadnje dve desetletji prihajajo iz ljudske stranke SLS, ampak predvsem dejstvu, da Občina Krško vsako leto kot nadomestilo za omejeno rabo prostora zaradi prisotnost jedrskega objekta v proračun iz tega naslova (NORP) prejme 8 milijonov evrov. Bolje, kot da bi se ta denar razdelil v individualnih rentah, gre del tega denarja tudi v lokalno kulturo in šport, ki imata danes nadstandardne pogoje delovanja.

Vrhunski rezultati lokalnih kulturnih ustvarjalcev ali program Kulturnega doma pa s strani politikov vladajoče stranke le redko dobijo priznanja, katera bi si zaslužili.

Velikokrat ljubiteljsko prostovoljno požrtvovalno delo kulturnikov, izjemni dosežki izven domačega kraja in v tujini, ali pa kakovosten in pester program v kulturnem domu, ostanejo s strani vladajočih politikov neopaženi, včasih na tak način, da daje občutek, da je posredi ignoranca. Ali pač nerazgledanost. Nasprotno pa se dokaj pogosto s strani vladajočih iz ljudske stranke pojavijo očitki, da bi morali biti kulturni programi bolj ljudski. V zvezi s tem je zgovorna izjava iz vrha SLS, naj KDK zniža programski nivo, saj Krško ni prestolnica in takšnih programov ne potrebujemo.

In tako smo prišli do aktualne situacije, da se letos izteka direktorski mandat za vodenje Kulturnega doma Krško. Zavod deluje uspešno. V letu 2015 je posloval odlično in ustvaril 85.000€ presežka nad odhodki ter v vseh enotah imel rekordno čez 70.000 obiskovalcev, 805 dogodkov v štirih enotah, od tega 605 samo v enoti KDK.

Na razpis za novo vodstvo so se poleg dosedanje direktorice prijavile še tri kandidatke. Samo prijava dosedanje direktorice Katje Ceglar, po izobrazbi umetnostne zgodovinarke in sociologinje kulture, je bila popolna, saj je v razpisnih pogojih statuta KDK zahtevano 3 leta delovne dobe v kulturi (kar se dokazuje z delovno knjižico) in dokazilo za aktivno znanje tujega jezika. Samo dosedanja direktorica je dobila pozitivno mnenje Sveta zavoda KDK, ki so ga v imenovanjih politične Komisije za volitve in imenovanja- KMVI doslej upoštevale.

Sedemčlanski KMVI Občinskega sveta občine Krško je kljub nepopolnosti vlog vse štiri vloge označila kot popolne in na seji sprejel sklep, s katerim v imenovanje predlaga novo direktorico KDK, ekonomistko, ki sicer deluje na področju kmetijstva in podeželja. OS je na seji predlog gladko sprejel, čeprav so bili svetniki opozorjeni na sum o nelegalnosti postopka in izbire. Svetnik iz stranke SMC, sicer pravnik, je celo razlagal, da je sodelovanje v kulturnem društvu dovolj za izpolnjevanje pogoja treh let dela v kulturi.

Pa se vprašajmo, koliko je oseb v Sloveniji, ki imajo univerzitetno izobrazbo in so sodelovali v kulturnem društvu? Samo v Krškem jih je po tej logiki vsaj 200, ki bi se lahko javili na ta razpis. Pa se niso, ker znajo brati in razumejo razpisne pogoje!

Kdo ve iz kakšnih razlogov, če ne kar "kravjih kupčij", so svetniki iz vrst SLS, DESUS, SMC, SD, SDS in ROK podprli kandidatko, ki nima soglasja Sveta zavoda KDK, saj nima v razpisu zahtevanih treh let delovne dobe s področja kulture.

V javnosti so že pred tem krožile informacije, da želi SLS za vodenje Kulturnega doma imenovati svojo osebo. Po izjavi, ki se je zagovorila visoki predstavnici SLS, bi radi politično prevzeli Kulturni dom, za to pa so pripravljeni tvegati tudi tožbo na sodišču, ki bi jo vložila oškodovana oseba. Denar za odškodnino bo seveda šel iz javne blagajne.

Upravno sodišče RS je v tem primeru že podalo sodbo in v njej ugodilo tožbi Katje Ceglar. Sodišče je razveljavilo sklep o imenovanju direktorice KDK, s katerim je Občinski svet 23.6. imenoval Darjo Planinc, Občina Krško pa mora plačati stroške postopka. Vendar pa občinska oblast s svojo "nabuhlo oblastniško aroganco" kot je zapisano v tožbi, in s sprenevedanjem občinskih pravnikov, očitno ne priznava sodbe Upravnega sodišča RS in je zato v ponedeljek 25.7. sklicala korespondenčno sejo OS, na kateri so še enkrat (!) glasovali in potrdili imenovanje kandidatke Darje Planinc, za katero je v sodbi Upravnega sodišča iz dne 15.7. zapisano, da nima pogojev (ker nima niti 1 dneva delovnih izkušenj v kulturi!) in da je sklep OS o njenem imenovanju že "na daleč nezakonit".

SLS je v težavah zaradi neprisotnosti v parlamentu, zato želijo s takšnim kadrovanjem utrditi vpliv v lokalnem okolju. Naredili pa si bodo samo še več škode.

Posredi je tudi politika populizma. Vse bolj je jasno, da bo dosedanja direktorica izgubila službo prav zaradi pogostega vmešavanja ljubiteljskih društev, predvsem kulturnih, turističnih in celo vinarskih (!), v prvi vrsti brestaniških, ki želijo grad zase in tudi leskovških, ki bi radi, da jim Občina zgradi nov kulturni dom.

Ljubiteljski kulturniki smo ponavadi ponosni na svoje delo, s tem ni nič narobe. Vendar pa so nekateri tako zagledani v svoje ustvarjanje, da dlje od tega ne vidijo. Celo tako zelo, da vidijo samo lastno ali korist ožjega kroga, širše družbene koristi ali napredka v kulturi pa ne. V domačem okolju bi radi bili priznani in čaščeni, zato smatrajo, da bi prav oni morali nastopali v glavnem abonmaju, da si zaslužijo zastonj dvorano, vstopnino itd. Tako so se na vodstvo KDK vršili pritiski, naj deluje mimo sprejetih pravilnikov in akta o ustanovitvi, da se bo zadovoljilo te ljubiteljske ustvarjalce. Občinska oblast in predsedniki krajevnih skupnosti, ki sedijo v KMVI, amaterjem pri tem dajejo podporo, saj predstavljajo pomembno volilno telo za naslednje volitve.

Žal se zdi, da gre tudi za scenarij predstave splošnega kulturnega in tudi sicer, poneumljanja ljudstva. KDK je tudi izobraževalna institucija. Konec koncev je neizobraženim (kulturno) veliko lažje vladati. Ignoranca do kulture nas poriva v populizem in naprej na spodnjo mejo kulturnega roba, kjer svetijo samo luči vaških veselic, začinjenih z bizarno plehkim humorjem. Tega si verjetno ne želimo, ali pač?

V postopku imenovanja vodstva KDK je bila grobo povožena stroka, Upravno sodišče je že dosodilo, da je sklep o imenovanju Darje Planinc nezakonit (očitno pa slovenska ljudska stranka ne priznava sodbe v imenu ljudstva!), minulo uspešno delo vodstva KDK pa za SLS ni prav nič vredno.

Krški politiki vedno tekmujejo s sosednjo občino Brežice, katera bo glavna v regiji. Zelo kratkovidno z njihove strani je, da niso dojeli, da obstaja v Krškem zelo uspešna regijska ustanova KDK, ki je prva glede kulture v Posavju. Absurdno je, da se kljub priznanim dosežkom KDK zaradi načrtov političnega prevzema zdaj obnašajo kot SL(S)on v trgovini s porcelanom.

mag. umetnosti Aleš Suša

« Nazaj na seznam
»