Časopis za pokrajino Posavje
25.02.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

ZA vzpostavitev prostorov za ranljive skupine

Objavljeno: Ponedeljek, 30.11.-0001    Rubrika: Prejeli smo
ZA vzpostavitev prostorov za ranljive skupine

Svetniška skupina Slovenske demokratske stranke Brežice je na ponedeljkovi seji OS podprla predlog Sklepa o brezplačni pridobitvi nepremičnine - bivšega Doma upokojencev Brežice v last občine Brežice. S pridobljeno nepremičnino bi občina omogočila bivanje socialno ogroženim oziroma izboljšala pogoje dela Varstveno delovnemu centru ter številnim društvom v javnem interesu. Kljub naši podpori, sklep zaradi nasprotovanja svetniških skupin SMC, DESUS in svetnikov IDS ter SD ni bil izglasovan.

Brežice brez bivalnih enot, društvenih prostorov in prepotrebnih prostorov za Varstveno delovni center

Zaradi zavrnitve Sklepa občina Brežice ne bo mogla zagotavljat prepotrebnih prostorov za Varstveno delovni center, enoto Brežice, kjer izvajajo varstvo, vodenje ter zaposlitev pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju. Varovanci bi se s preselitvijo v novo nepremičnino lahko še bolj vključili v običajen vsakdanjik v mestu, predvsem pa bi lahko zaživeli še bolj polno in kakovostno življenje.

Občina prav tako ne bo mogla vzpostavit bivalne enote za socialno ogrožene. Po skromnih, toplih, majhnih prostorih je veliko povpraševanje s strani najbolj ogroženih občanov – to so večinoma onemogli starejši, ki so prepogosto žrtve nasilja v družini in ki bi se pred agresijo partnerjev ali otrok radi zatekli v manjše stanovanje, ki si ga s pokojnino lahko privoščijo.

Ostali tudi brez prostorov za društva, po katerih je izrazilo interes več kot 30 društev

Zagotovo sodimo med najbolj bogate občine kar obsega društvenega življenja. Z registriranimi več kot 250-imi nevladnimi organizacijami v občini, ki vključujejo več kot 5000 članov, lahko rečemo, da je prostovoljno delo gibalo razvoja v naši občini. In vsi ti entuziasti, prostovoljci, ustvarjalci si zaslužijo prostore s sprejemljivo najemnino po katerih že vrsto let izražajo interes. S spremembo zakonodaje na področju društev je vse več tudi pisarniškega dela in če želimo dodano vrednost društvenih aktivnosti zagotavljati tudi z evropskim denarjem, potem slednja potrebujejo primerno podporno okolje. Prostori starega DU bi bili torej več kot primerni ne le za manjše kabinete društev, pač pa tudi za vzpostavitev večjega, skupnega prostora, ki bi si ga društva delila in ki bi bil primeren za večje sestanke, skupščine, občne zbore.

1,6 milijona evrov vredna nepremičnina ostaja last države

Dogovori o brezplačnem prenosu nepremičnine so potekali v smeri, da Ministrstvo prenese stari Dom upokojencev, skupaj z zemljišči, občini Brežice brezplačno. Vrednost zemljišč in objekta je ocenjena na 1,6 milijona evrov. Pogoji brezplačnega prenosa zadevajo predvsem zavezo, da se spodnji del nameni za delovanje Varstveno delavnega centra Krško – Leskovec, enota Brežice (VDC), za katere se najemnina ne obračunava 15 let, potem pa 25 let polovično. Seveda pa bi VDC plačeval materialne stroške, preostali del prostorov pa bi občina Brežice namenila izvajanju dejavnosti v javnem interesu. Drugi pogoj s strani države pa je bil, da se ostali prostori objekta uporabljajo za javni interes vsaj 5 let, kar pa je tudi interes občine Brežice - da zagotovi prostore za društva, javna podjetja, socialna podjetja in tudi za bivalne enote.

Ocenjeni vložek 830 000 EUR ne nujno na plečih občine

V gradivu, ki smo ga prejeli svetniki, je bilo omenjeno, da je ocenjen vložek v nepremičnino 830 000 EUR, kar zajema predelavo za potrebe VDC, ureditev kotlovnice in energetsko sanacijo preostalega dela objekta. Potrebno je poudariti, da načrtovan vložek seveda ne bi bil nujno občinski, kajti evropska sredstva za energetske sanacije in reševanje tovrstnih bivalnih težav so predmet financiranja Evropske Komisije tudi v novi finančni perspektivi. Prav tako pa bi s sanacijo povečali vrednost objekta in tudi zmanjšali obratovalne stroške.

Za OO SDS Brežice: Katja Čanžar

« Nazaj na seznam