Časopis za pokrajino Posavje
29.02.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Zelo sporen način določanja cene uporabe telovadnic v občini Brežice

Objavljeno: Ponedeljek, 23.06.2014    Rubrika: Prejeli smo
Zelo sporen način določanja cene uporabe telovadnic v občini Brežice

Trenutno veljaven občinski dokument, po katerem se določa cena uporabe telovadnic, je zelo sporen iz naslednjih razlogov:

1. Cena uporabe telovadnic je enaka pozimi in poleti. To ni sprejemljivo, kajti ko se telovadnica ne ogreva so veliko manjši stroški in bi morali biti cena bistveno nižja. Naredili smo izračun za telovadnico v Pišecah: v terminih, ko se telovadnica ne ogreva je dejanski strošek, ki ga ima upravljavec 1.6 evra na uro, uporabniki pa smo morali plačevati 17 evrov na uro, torej 10x več. Sedaj so le malo znižali ceno na 14 evrov na uro. Telovadnica, skupaj s šolo, pa je bila zgrajena in financirana z denarjem nas davkoplačevalcev in tudi s petletnim samoprispevkom krajanov, tako da je to skrajno nekorektno do ljudi.

2. Občinski dokument določa najnižjo ceno za uporabnike – to ceno sveti zavodov osnovnih šol pa lahko še dvignejo. Občinski dokument bi moral ščititi šibkejšo stran, to so uporabniki, in določiti najvišjo ceno, ki jo upravljavec še lahko zaračuna uporabnikom. Še bolj pravilno pa bi bilo, da bi bila določena enotna cena na kvadratni meter površine na uro.

3. Občinski dokument postavlja župana v privilegiran položaj glede na ostale uporabnike - plačnike uporabe telovadnic. Kajti za tiste programe, kjer župan iz proračuna plača uporabo telovadnic, postavlja ceno župan. V praksi je ta bistveno nižja od cene, ki jo morajo plačevati ostali občani. Cena bi se morala določati na enak način za vse uporabnike telovadnic, ne glede na to kdo je plačnik, za kakšno vrsto programa gre in ne glede na to ali gre za otroke, mladino, upokojence ali odraslo delovno generacijo, ki plačujejo največ davkov in zato ne sme biti v podrejenem položaju glede na ostale generacije. Kajti potrebno je upoštevati enakopravnost vseh občanov! Državna zakonodaja tega ne preprečuje, zato kaki izgovori na državno zakonodajo ne pridejo v poštev.

4. Mladim in ostalim občanom je potrebno zagotoviti uporabo telovadnic pod čim bolj ugodnimi pogoji, da jih vzpodbujamo k športu in drugim načinom zdravega življenja, čim bolj stran od drog, cigaret, prekomernega uživanja alkohola in drugih oblik nezdravega življenja.

Potrebno je upoštevati tudi zelo težko finančno stanje v katerem so se znašli številni državljani in občani – brezposelnih oseb je čedalje več, še posebej med mladimi, stroški šolanja se povečujejo, prihodki se ne povečujejo ali celo padajo, življenjski stroški pa rastejo.

Za ta zelo sporen dokument so odgovorni izključno župan Molan, ki je predlagal dokument občinskemu svetu in tisti občinski svetniki, ki so ga podprli in sprejeli. Zaradi zelo spornega občinskega dokumenta sem pripravil predlog novega dokumenta, ki naj bi te slabosti odpravil. Predlog novega dokumenta sem 13. maja 2014 po el. pošti poslal županu Molanu in svetnikom, ki imajo el. naslov na spletni strani občine (28 svetnikov od 30-ih). Prosil sem za odgovor ali se s predlogom strinjajo in če imajo kakšne predloge izboljšav predlaganega dokumenta. Doslej sta mi odgovorila le 2 svetnika in sicer Mitja Držanič in Miran Omrzel, ki se z novim predlogom načeloma strinjata, podala sta le nekaj manjših pripomb, ki sem jih večinoma upošteval in vnesel v predlog novega dokumenta. Od župana Molana in ostalih svetnikov pa doslej nisem dobil odgovora. Predlog sem po el. pošti poslal tudi Andreju Vizjaku, predsedniku OO SDS Brežice, ker iz njihovih vrst izhaja tudi župan Molan. A tudi on ni odgovoril.

Pred volitvami, ko politiki kandidirajo so zelo prijazni do volivcev in hodijo med ljudi, da bi dobili glasove. Ko pa so izvoljeni pa mnoge očitno občani več ne zanimajo niti problemi, ki bi jih bilo potrebno rešiti. V občini Brežice resnično potrebujemo novega župana in tudi številne druge svetnike, če želimo, da bo kaj boljše!

In tudi Andrej Vizjak, ki znova kandidira na volitvah za državni zbor, si več ne zasluži podpore volivcev. Časa in priložnosti je imel več kot dovolj, več mandatov je bil v državnem zboru, 2x je bil minister, čedalje več občanov in državljanov pa živi čedalje slabše.

Ivan Sušin, občan občine Brežice

« Nazaj na seznam
»

najbolj brani članki