Časopis za pokrajino Posavje
16.07.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

​Krški občinski svet nesklepčen – bojkot ali neusklajen termin? Dodani odzivi Mestne občine Krško in opozicijskih svetnikov

Objavljeno: Petek, 05.07.2024    Rubrika: NOVICE Redakcija
DSC_4697

Polovica svetniških stolov je ostala praznih ...

Kot smo poročali že na naši Facebook strani, je bilo za včeraj, 4. julija, sklicano nadaljevanje konec maja prekinjene 13. redne seje in 14. redna seja krškega občinskega sveta, a ju ni bilo, saj je bil občinski svet nesklepčen.

Že ob zbiranju svetnikov in svetnic v občinski sejni dvorani je bilo jasno, da se nekaj 'kuha', saj so vanjo prihajali le tisti iz županu naklonjenih svetniških skupin oz. jih je prišlo natančno polovica (15) iz vrst svetniških skupin SDS, Modre smeri, neodvisnih svetnikov, DeSUS, N.Si in predstavnik romske skupnosti, medtem ko ni bilo nikogar od 15 opozicijskih svetnikov in svetnic iz vrst svetniških skupin SLS, Energično za Krško, Gibanja Svoboda, SD, Obrtno-podjetniške liste in samostojne svetnice. Kot je povedal župan Janez Kerin, jih je 13 opravičilo odsotnost, štirje v preteklih dneh, večina tik pred sejo, dva pa se sploh nista opravičila. Po večkratnem preštevanju prisotnosti in dveh 15-minutnih pavzah mu tako ni preostalo drugega, kot da ugotovi, da je občinski svet nesklepčen in da sej ni možno izpeljati.
 
DSC_4687

... na seji je bilo le 15 od 30 svetnikov in svetnic ...


Župan Janez Kerin: Gre za zaroto

Kerin je bil po neuspelem poskusu seje vidno razburjen in je v prvem odzivu izrazil razočaranje nad ravnanjem svetnikov, »ki so se z volitvami obvezali in sprejeli ne samo pravice, ampak tudi dolžnosti, med katerimi je tudi sodelovanje na sejah občinskega sveta«. Poudaril je, da so bile seje občinskega sveta v preteklosti vedno tudi v začetku julija, ko se sicer že začenja počitniško-dopustniški čas. Po njegovih besedah so bili svetniki z datumom seje seznanjeni že na kolegiju v mesecu maju »in nihče ni izrazil nobenega nezadovoljstva glede sklica seje za 4. 7.«, še na kolegiju v tem tednu naj bi nekateri svetniki zagotovili prisotnost na seji, a jih ni bilo. Pred nekaj dnevi so svojo odsotnost opravičili. »Prejeli smo kup izgovorov, zakaj koga ni na sejo, dva svetnika pa se sploh nista opravičila. Vse skupaj nakazuje na neko zaroto, verjetno proti županu, ampak jaz delujem v dobri veri, da bomo naredili nekaj dobrega za občino,« je še dejal.
DSC_4696

... tako da županu ni preostalo drugega, kot da ugotovi nesklepčnost.


 
V nadaljevanju je naštel posledice neopravljene seje in posledično nesprejetih sklepov, med njimi so bili denimo potrditev novih cen socialnovarstvene storitve pomoč na domu in programov v občinskih vrtcih, nekaj pravilnikov o dodeljevanju proračunskih sredstev, pravilnik o financiranju KS in MČ, novelacija investicijskega programa za obnovo ceste CKŽ, novelacija investicijskega programa za Bazen Krško ter sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Park urbanih športov Krško – Vražja luknja«. Kerin je posebej izpostavil pravilnik o financiranju KS in MČ, ki so ga želeli na podlagi usklajevanj z njihovi predsedniki po skrajšanem postopku spremeniti, da bi KS in MČ v naslednjem letu dobile skupno 130 tisoč evrov več. »Danes so se zaradi časovnice zaprla vrata, tako da bodo ta sredstva na razpolago šele v letu 2026. Se pravi, da so naredili škodo svojim krajanom,« je bil neposreden. Zaradi nesprejetja dokumentacije oz. njihovih novelacij za prej omenjene projekte so po njegovih besedah ogrožene prijave na razpise za sredstva iz t. i. CTN-mehanizma, namenjenega mestnim občinam.

Danes (5. 7.) so z Mestne občine Krško poslali še obširnejši pisen odziv na včerajšnje dogajanje, vključno s poimenskimi seznami svetnikov in svetnic, ki so opravičili svojo odsotnost v dneh pred sejo oz. na sam dan seje, ter posledicami neizvedene seje, ki ga lahko v celoti preberete tukaj. Kot so med drugim zapisali bo občinska uprava Mestne občine Krško danes zasedala na nujnem sestanku, na katerem bo pregledala vse točke, ki so bile predvidene na včerajšnjem dnevnem redu občinske seje, in preučila vse možnosti glede sklica korespondenčne seje, da bi prišlo do sprejema vsaj tistih točk, ki so nujno potrebne za dobrobit občank in občanov Mestne občine Krško. 
DSC_4709

Župan Kerin med izjavo po neuspelem sklicu seje


 
Janja Starc: Župana smo opozorili na neprimeren datum

Za pojasnilo glede odsotnosti celotne opozicije smo se obrnili na svetnico Obrtno-podjetniške liste Janjo Starc, ki je pred časom povezovala novinarsko konferenco opozicijskih občinskih svetnikov in svetnic. Kot pravi, lahko na to odgovori le v svojem imenu: »Sama sem odsotnost opravičila zaradi višje sile, saj se mi je na poti v vozilu prižgala lučka za okvaro motorja, zato sem bila na servisu. Kar se tiče drugih opozicijskih kolegov, žal ne poznam vseh razlogov za njihovo odsotnost. Vem pa, da so nekateri na dopustu, kar je bilo županu poznano, saj smo ga na to opozorili že na kolegiju občinskega sveta aprila 2024, ko je napovedal sklic seje na današnji dan.« Kot nadaljuje Starc, so na župana 15. maja naslovili tudi pisni dopis s podpisi 15 svetnikov (ki ga je priložila), s katerim so ga opozorili na neprimernost datuma v času pričetka poletnih počitnic. »V omenjenem dopisu smo županu predlagali datum sklica, in sicer 20. junij 2024, ko bi zagotovili prisotnost vseh 15 podpisnikov dopisa. Naš dopis je bil prošnja županu, saj so bile takrat (aprila) napovedane točke za obravnavo na današnji seji zelo pomembne za našo občino. Menimo, da je za legitimnost sprejetih odločitev potrebna prisotnost večine občinskih svetnikov. Na naš dopis nismo prejeli odgovora, kar smo razumeli kot nezainteresiranost sklicatelja sej občinskega sveta na mnenje polovice občinskih svetnikov. Iz navedenega sledi, da je župan bil seznanjen z odsotnostjo občinskih svetnikov že od 15. maja 2024, zato je odgovornost za nesklepčnost izključno na sklicatelju.«

Izjava za javnost opozicijskih svetnikov Občinskega sveta Mestne občine Krško
 
Občinski svetniki-opozicija-MO Krško-novinarska (12)

Opozicijski svetniki na majski novinarski konferenci (foto: arhiv PO)

Opozicijski svetniki Občinskega sveta Mestne občine Krško so se na včerajšnje dogajanje odzvali z izjavo za javnost, ki jo v nadaljevanju objavljamo v celoti:
 
Na včerajšnji seji Občinskega sveta Mestne občine Krško je zaradi odsotnosti 15 svetnikov prišlo do nesklepčnosti. Opozarjamo, da odsotnost svetnikov ni bila načrtovana ali dogovorjena kot obstrukcija, temveč je posledica nepripravljenosti župana upoštevati naše predloge glede primernejšega datuma seje.
 
Že na aprilskem kolegiju občinskega sveta smo župana Janeza Kerina opozorili na neprimernost izbranega datuma 4. julija 2024, saj se začenja čas počitnic in dopustov. V pozivu, ki smo mu ga poslali 15. maja 2024 in ga podpisalo 15 svetnikov, smo predlagali izvedbo seje 20. junija 2024. Našega poziva župan ni upošteval niti se nanj ni odzval. Odsotnost z včerajšnje seje je posledica dopustov, službenih in drugih obveznosti, o čemer je bil župan seznanjen.
 
Ne gre za zavajanje kot je bilo predstavljeno na socialnih omrežjih in pričakujemo, da bodo mediji korektno predstavili naše stališče. Neprimerno je, da se odgovornost za nesklepčnost pripisuje nam, saj je ta odgovornost za nesklepčnost na sklicatelju seje občinskega sveta – županu, ki ni zagotovil prisotnosti večine občinskih svetnikov, pač pa je ignoriral pobudo 15 svetnikov s 15. majem 2024. Odgovarjamo še na županove očitke iz današnje izjave, da na kolegiju maja ni bilo »nobenega nezadovoljstva glede sklica seje 4. 7.«, več kot očitno je, da 15 podpisanih na pozivu po uskladitvi datuma ni »nihče«. Na kolegiju občinskega sveta, sklicanem v tem tednu, sta bila prisotna le dva predstavnika svetniških skupin, in sicer iz svetniške skupine Energično za Krško in predstavnik svetnikov nepovezanih svetnikov, župana ni bilo na tem sklicu kolegija občinskega sveta. Poudarjamo, da ne gre za nikakršno zaroto, še najmanj proti županu, v primeru nesklepčnosti včerajšnje seje gre le za nerazumevanje našega poziva (15. 5. 2024) v katerem smo prosili za primernejši datum sklica seje.

 
P. P.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»