Časopis za pokrajino Posavje
1.04.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Krško: že na 2. redni seji občinskega sveta vrsta pobud, vprašanj in predlogov

Objavljeno: Petek, 27.01.2023    Rubrika: NOVICE Redakcija
DSC_0564

V. d. direktorice občinske uprave Ajda Štrucl, župan Janez Kerin in strokovni delavec občinskega sveta Tomaž Petan

Občinski svet Mestne občine Krško, ki je včeraj na 2. sklicani redni seji zasedal prvič v veliki sejni dvorani občine (seje se je udeležilo 29 od 30 članic in članov), je »predelal« in sprejel sklepe k 15 točkam dnevnega reda s podtočkami. V uvodu so soglasno potrdili mandat Jožetu Kodeli z liste Dušana Šiška – energično za Krško, ki je kot občinski svetnik v občinskih klopeh zamenjal nosilca liste Dušana Šiška, pred koncem seje pa so potrdili tudi imenovanja članic in članov ter zunanjih članov v delovna telesa, to je v skupno 11 odborov in komisij, ki delujejo pri občinskem svetu.

Krški podžupanji Černelič Jurečič in Piltaver Imperl

Pod točko razno je župan Janez Kerin prisotne seznanil, da bo z mesecem februarjem, s katerim bo tudi sam začel opravljati funkcijo župana poklicno, na funkciji podžupanj imenoval dve članici občinskega sveta, in sicer Ivanko Černelič Jurečič (Modra smer) iz Podbočja in Brigito Piltaver Imperl (Gibanje Svoboda) iz Brestanice. Po Zakonu o lokalni samoupravi in Statutu Mestne občine Krško ima župan dolžnost in pravico, pri čemer ne rabi soglasja k imenovanju s strani občinskega sveta, da po svoji presoji izbere in imenuje najmanj enega podžupana/jo, pogoj je le, da ga/jo/jih imenuje izmed izvoljenih članov v občinski svet, ki je sicer najvišje zakonodajno telo na nivoju lokalne skupnosti.

Svetniške pobude, vprašanja in predlogi občinski upravi

DSC_0568

Občinski svet med včerajšnjim popoldanskim zasedanjem

Na tem mestu povzemamo pobude, vprašanja in predloge svetnic in svetnikov občinski upravi, pri čemer izpostavljamo tiste, ki se vsebinsko nanašajo na čim širši krog občanov mestne občine:

Janja Starc (Obrtno-podjetniška lista) je, izhajajoč iz dejstva, da je bila konec minulega leta potrjena prisilna poravnava družbe Vipap, izpostavila problematiko na območju tovarne obratujoče skupne čistilne naprave za čiščenje odpadnih voda mesta Krško in okolice, s katero upravlja Vipap. Starc je ob dejstvu, ker so trije večji delničarji prevzeli terjatve Vipapa, opozorila, da bi bilo slednje treba povprašati, kakšni so njihovi kapitalski interesi: »Predvsem v smislu energetske draginje, ker zakon, ki predvideva pomoč gospodarstvu, bo, kot lahko sklepamo, izvzel Vipap, ker je nelikviden, poleg tega je večji odjemalec elektrike, kar verjetno za vse nas pomeni večjo ceno elektrike za obratovanje čistilne naprave.«

Aleš Zorko (Gibanje Svoboda) je predlagal, da se na dnevni red naslednje seje uvrsti točko Predlog za uskladitev cen izvajanja gospodarskih javnih služb (GJS) zaradi spremembe cene električne energije. V obrazložitvi je Zorko spomnil prisotne, da je bil lani na 34. seji s strani občinskega sveta v minulem mandatu sprejet sklep o povišanju cen storitev GJS za občane zaradi povišanja cen električne energije: »Izračun zvišanja cen se je delal pred oktobrom 2022, ko so se cene električne energije gibale tudi več kot 600 €/MWh. Že tedaj je bilo na seji predlagano, da se cen ne zvišuje do novega sklica občinskega sveta, a je bil dvig kljub temu potrjen. Predlagam, da se ponovno oceni stanje in predlaga občinskemu svetu na naslednji seji, da se potrdijo nižje cene, saj, za informacijo, na današnji dan MWh električne energije znaša 168 €.«

DSC_0561

Občinski svet je prvič zasedal v veliki sejni dvorani, sedežni red svetnikov pa je bil vnaprej določen. Desno stran dvorane (gledano z govornice) zasedajo svetniki Energično za Krško, SLS in SDS ...

Milena Bogovič Perko (SDS) je povedala, da je bil v prvi letošnji številki časopisa Posavski obzornik objavljen članek o klarinetistu, rojaku Albinu Rudanu, ki je bil skoraj 30 let član Ansambla Avsenik: »S svojim virtuoznim igranjem klarineta je navduševal po vsem svetu. Skladbe, kot so Pastirček, Melodija za tebe, Veter nosi pesem mojo idr., so ponarodele. Glede na to, da je naša občina postala mestna občina in da premore kulturni dom, predlagam, da se preimenuje Kulturni dom Albina Rudana. Razloga sta vsaj dva: bil je naš rojak (roj. na Velikem Trnu, op. p.), dosegel pa je svetovno slavo, ki bo težko ponovljiva. (povezava do navedenega članka o Albinu Rudanu TUKAJ)« Bogovič Perko je zaradi varnosti otrok v prometu predlagala tudi ureditev javne razsvetljave (najmanj na območju avtobusnega postajališča) v zaselku Zalog na Bohorju in, prav tako z vidika varnosti pešcev v cestnem prometu, izgradnjo pločnika skozi Mali Kamen. Ta znatno zamuja, je dejala, saj je občinska uprava že leta 2009 zagotovila, da se bo pločnik zgradil v letu 2012.

Janez Barbič (SLS) je ponovil pobudo z 32. seje v minulem mandatu po urejanju vodotoka reke Krke na celotnem območju KS Podbočje, še posebej pa opozoril na del vodotoka pri mostu na Brodu, pri katerem je zagozdenih veliko naplavin in dreves, v minulem letu pa so bili večkrat priča temu, da so vzdrževalci (CGP Novo mesto) le-te odstranjevali nezadostno in malomarno. Barbič je opozoril, da nizki vodostaj zadrži naplavine, visoki vodostaj pa te odnese oziroma večje ovire potiska v mostno konstrukcijo, kar povzroča na njej poškodbe, ki botrujejo tudi neprevoznosti mosta (za primer je navedel kostanjeviški most, ki je bil več mesecev zaprt za promet).

DSC_0567

... levo polovico dvorane pa zasedajo romski svetnik, NSi, SD, Obrtniško-podjetniška lista, Modra smer in Gibanje Svoboda.

Almedin Ismić (Gibanje Svoboda) je naslovil apel na občinsko upravo, da se čim prej pristopi k sanaciji plazu, ki se je sprožil pri Senovem in otežuje življenje nekaj tamkaj stanujočim družinam. Pri pobudi se mu je pridružil tudi Anton Petrovič (SD), ki je povedal, da bo treba ob sanaciji plazu do stanovanjskih objektov Lukavica in Delibašić zgraditi nadomestno cesto, ki bo omogočala dostop do hiš, v katerih stanujejo šoloobvezni otroci in invalidna oseba. Na Senovo se je navezovala tudi pobuda Vlada Grahovca (SLS), ki je predlagal, da se na strehi Vrtca Senovo in na objektu nekdanje rudniške uprave, ki je v lasti Mestne občine (v njej domujejo knjižnica, KS in še nekaj drugih društev), namesti sončna elektrarna.

Jože Olovec (SDS) je predlagal občinski upravi, da se na delu odseka ceste G1-5 – CKŽ v Krškem – med krožiščem pri mostu in Zavodom za mladino in šport (prej MC) postavi varovalna ograja, saj je po pobočju ob cesti proti spodaj ležeči sprehajalni poti (pobočje je strmo, dolgo 3–4 m) padla starejša oseba: »Smiselno bi bilo razmisliti o varovalni ograji oz. kaj o tem pravijo tehnični predpisi.« Svetnik Olovec je opozoril tudi na potreben odkup zemljišča pri večnamenskem domu v Leskovcu, ki je trenutno v prenovi, za potrebe ureditve parkirnih mest. Namreč, kot je dejal, bo znotraj večnamenskega doma urejena kulturna dvorana z okvirno 180 sedeži, obiskovalcem pa je na voljo le 15 parkirnih mest. Na očitno anomalijo je svetnik Olovec večkrat opozoril že v prejšnjem mandatu tudi z vidika pokopališča, ki se nahaja v neposredni bližini, ki je prav tako podhranjeno z razpoložljivimi parkirišči. Med drugim pa je tudi pozval občinsko upravo, da prepove promet za tovorna vozila skozi Leskovec pri Krškem, skozi katerega v času obnove CKŽ poteka gost promet, saj je tako tem kot osebnim vozilom na voljo obvoz po videmski obvoznici.

(Na posamezne obravnavane točke dnevnega reda se bomo navezali v pripravljajočem članku za časopis Posavski obzornik.)

B. M.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte

23.03.2021 | Redakcija

Zgradili so ga Napoleonovi vojaki

01.06.2020 | Sporočilo

Sonaravno obvladovanje visokih voda