Časopis za pokrajino Posavje
16.07.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Na občinski seji polemično o načrtovanem skladišču barv na Jesenicah na Dolenjskem

Objavljeno: Torek, 25.06.2024    Rubrika: NOVICE Redakcija
DSC_3266

Prostorska načrtovalka Mateja Sušin Brence med predstavitvijo OPPN-ja za poslovno-obrtno cono Jesenice

Ena izmed točk 9. seje občinskega sveta v Brežicah, ki je potekala 10. junija, je bil predlog odloka o OPPN za poslovno-obrtno cono Jesenice, na območju katere se na Jesenicah na Dolenjskem načrtuje skladišče barv za tiskanje embalaže. Načrtovana investicija je v zadnjem času kar odmevala v javnosti, saj ji del tamkajšnjih krajanov močno nasprotuje, ker menijo, da gre pri tem za nevarne kemikalije.

Kot je pojasnila uvodničarka mag. Urška Klenovšek, vodja oddelka za prostor, so pri pripravi tega dokumenta naredili še kak korak več, kot veleva zakonodaja, saj so za razjasnitev vseh nejasnosti poleg javne razgrnitve organizirali še posebej predstavitev na KS Jesenice na Dolenjskem, prav tako je občina vodila razgovore z javnostjo, ki izraža skrb in nasprotuje umestitvi te dejavnosti v ta prostor. Po njenih besedah so v to vložili ves trud, saj jim je varnost prebivalcev na prvem mestu. Projekt je predstavila prostorska načrtovalka Mateja Sušin Brence, ki je poudarila, da gre pri tem OPPN za območje, kjer se načrtujejo osnovne dejavnosti storitve, trgovine, manjše obrti in skladiščenja, po njenih besedah ne gre torej za nobeno industrijo. Gre za investicijsko namero podjetja Arben, grafični sistemi d.o.o., ki na tem območju sicer že opravlja dejavnost. Podjetje se ukvarja z veleprodajo opreme in repromaterialov za embalažno in tiskarsko industrijo. Kot je poudarila Sušin Brence, gre za gradnjo objekta, ki ima poslovni in skladiščni del, pri čemer ne gre za industrijo skladiščenja nevarnih in odpadnih snovi. Omenila je tudi, da je občina pridobila mnenje, da celovita presoja vplivov na okolje ni potrebna.
DSC_3267

Direktor podjetja Arben Stanko Kukulj


Mnenja so deljena

Župan Ivan Molan je dejal, da je ta dan s strani podjetja še enkrat dobil izrecno zagotovilo, da podjetje ni kemična industrija in da v njem ne bo ne cistern ne odpadkov in podobnih stvari. »Gre za trgovino, ki bo imela tukaj skladišče, zato so vsi dvomi o tem, da bo šlo za nevarne snovi, odveč,« je izpostavil. Se pa strinja s tem, da se do drugega branja tega odloka izrecno zapiše, da mora biti vse, kar bodo skladiščili, nenevarno za okolico in prebivalce, »da ne bi potem prišlo do kakšnega izigravanja«. V razpravi je svetnica Mojca Florjanič (Gibanje Svoboda) želela izvedeti, ali se bodo barve v skladišču skladiščile, pretakale ali prepakirale. »Če se bodo, kako se bodo in kaj pomeni to prepakiranje ter kakšna je morebitna nevarnost za lokalno prebivalstvo?« jo je zanimalo. Ivan Kostevc (Korak naprej in Sonce), ki je predsednik odbora za gospodarstvo, je omenil, da je odbor, sicer v njegovi odsotnosti, sprejel negativno mnenje, zato se je čutil dolžnega, da preveri tudi drugo stran in se je zato srečal s predstavniki podjetja Arben. »Vsekakor razumem krajane, saj si tudi sam ne bi želel, da imam v neposredni bližini kemično tovarno, a kot smo lahko slišali s strani stroke in pripravljalcev OPPN, ne gre za nobeno kemično tovarno, niti za snovi, ki bi ogrožale okoliško prebivalstvo,« je izjavil in dodal, da so mu investitorji pojasnili, da se bodo v skladiščnem delu hranile navadne barve, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju. »Strah nas je enega podjetnika, ki bo vložil v objekt 1,5 milijona evrov, zaposlil 20 do 25 ljudi, imel sedež v občini Brežice, ustvarjal promet v višini 10 milijonov in več, z davki se bo polnil tudi občinski proračun,« je prepričan Kostevc, ki želi, da se na zadevo pogleda širše, »ne samo na to, kako škoduje, ampak tudi, kaj nam dobrega prinaša«.
DSC_3256

Na sejo je prišlo s transparenti izrazit nasprotovanje nekaj krajanov Jesenic na Dolenjskem.

Štefanija Kržan (Ljudje za ljudi) je izpostavila in navedla pripombe krajanov, ki nasprotujejo vzpostavitvi te dejavnosti na območju Jesenic. Med drugim pravijo, da v takšno okolje sodijo stanovanjske hiše, centralne ali manjše obrtne dejavnosti, nikakor pa ne skladišče in prepakiranje nevarnih kemikalij, ki naj bi jih bilo po njihovih informacijah celo 520 ton. Predlagajo, da je za takšno dejavnost veliko bolj primerna nekaj kilometrov stran oddaljena industrijsko-poslovna cona Slovenska vas z že obstoječo infrastrukturo, poleg tega je to območje tudi odmaknjeno od stanovanj. Po mnenju Ferda Pinteriča (Korak naprej in Sonce) so pri tem dolžni in odgovorni upoštevati in spoštovati pravni red ter verjeti stroki. »Nekega pravnega in strokovnega razloga za to, da bi mi to danes zavrnili oz. ne bi potrdili, v vsem napisanem nisem našel, je pa res, da je vse, kar prihaja v določeno okolje, lahko za marsikoga tudi moteče,« je poudaril. Bogdan Palovšnik (neodvisni svetnik) meni, da gre v tem primeru za enostransko zgodbo nasprotnikov obrtne cone na Jesenicah in da je bil odbor za gospodarstvo zaveden, saj je bil seznanjen samo z eno stranjo te zgodbe.

Na seji tudi nasprotniki
DSC_3276

Izid glasovanja pri tej točki dnevnega reda


Direktor podjetja Arben Stanko Kukulj je na seji zatrdil, da ne bo nobene tovarne oz. proizvodnje, saj za to niti niso usposobljeni, prav tako ne bo nobenega pretakanja, saj tam ne bo cistern. Dejal je še, da pri svoji dejavnosti uporabljajo barve na vodni osnovi, ki se uporabljajo za tisk embalaže, pripeljejo pa jih iz tujine po navadi v originalnih 25-litrskih sodih. Na lokaciji skladišča bodo skladiščili največ do 48 ton in ne 520 ton, kot je bilo omenjeno. Na sejo je s transparenti prišla tudi skupina krajanov Jesenic, ki predlogu odloka nasprotuje, saj so prepričani, da gre pri tem za nevarne kemikalije, kar bo zelo vplivalo na njihova življenja. O tem smo pred časom že objavili prispevek.

Svetniki so na koncu potrdili predlog odloka v prvi obravnavi skupaj s stališči do pripomb iz javne razgrnitve in podanimi pripombami iz razprave, kar pomeni, da bodo odlok dokončno potrjevali na eni od naslednjih sej.

Rok Retelj

Prispevek je objavljen v zadnji številki Posavskega obzornika.
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte