Časopis za pokrajino Posavje
21.02.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

V Brežicah predvidene višje cene komunale sprožile vročo razpravo

Objavljeno: Torek, 14.03.2023    Rubrika: NOVICE Redakcija
2-seja-obcinskega-sveta-brezice (7)

Seja je na trenutke potekala kar burno, v ospredju svetnika Igor Zorčič in Stane Tomše.

Brežiški občinski svetniki so se v ponedeljek sešli na 2. redni seji v aktualnem mandatu, ki je trajala več kot štiri ure in je minila v ’razgretem’ vzdušju. Glavni razlog so bile točke dnevnega reda, ki so se navezovale na določitve cen nekaterih gospodarskih javnih služb, ki jih izvaja Komunala Brežice.

Opraviti morajo enkratni poračun vodarine za leto 2022

Kot je predstavila direktorica komunale mag. Jadranka Novoselc, so že lani poleti, ko so se cene komunalnih storitev nazadnje dvignile, opozorili na to, da bo treba v primeru drastičnega povišanja cen električne energije opraviti enkratni poračun storitve oskrbe s pitno vodo – vodarine za leto 2022. Ker je dejansko prišlo do tega (po nekaterih ocenah je imela komunala zaradi dražje elektrike lani kar 500 tisoč evrov več stroškov), so predlagane spremembe cen vodarine, ki bi začele veljati od 1. 4. 2023 dalje, 0,9668 €/m3 (trenutno 0,9271 €/m3), omrežnine pa 5,3639 €/DN 20/mesec (trenutno 4,5385 €/DN 20/mesec), prav tako je predviden precejšen porast cen pri zbiranju in obdelavi določenih vrst odpadkov. Novoselc je za boljše razumevanje postregla s primerom, kako se bo to poznalo na položnici štiričlanske družine, ki na mesec porabi 12 m3 vode. Tistim, ki imajo doma male komunalne čistilne naprave, bi povišanje cen prineslo za 6,29 € višjo položnico, tisti, ki so priklopljeni na kanalizacijo in jim odvažajo bio odpadke (takih uporabnikov je največ), pa bi po novem morali plačevati 7,75 € več. »To pomeni za dobrih 5 centov oz. za 6,5 centa večji strošek na osebo na dan,« je še pojasnila.
2-seja-obcinskega-sveta-brezice (8)

Direktorica Komunale Brežice mag. Jadranka Novoselc


Zaplet že pri določitvi dnevnega reda

Na seji se je zapletlo že na začetku pri točki o določitvi dnevnega reda, saj je najprej Ferdo Pinterič (Lista Igorja Zorčiča in Sonce) predlagal umik vseh petih točk, povezanih s komunalo, rekoč, da svetniki na odborih niso dobili zadostnih pojasnil s strani predstavnikov komunale, prav tako še niso bili seznanjeni s poslovnim poročilom komunale v lanskem letu. »S predlaganimi sklepi posegamo v življenje čisto vsakega posameznika v občini Brežice,« je dodal, pri tem sta ga podprla tudi njegova svetniška kolega Igor Zorčič in Stane Tomše. Na podlagi tega se je vnela kar ostra razprava, med katero je Mojca Florjanič v imenu svetniške skupine Gibanje Svoboda predstavila svoj predlog obravnave omenjenih točk. Predlagala je spremembo dnevnega reda in preštevilčenje njegovih točk, da se obravnava ’komunalnih’ točk prestavi na konec dnevnega reda, saj je bilo pričakovati obširno razpravo. Predlagala je še, da se na seji samo razpravlja o tem, odločanje pa preloži do pridobitve odgovorov na vsa sporna vprašanja ter zaključnega poročila in bilanc podjetja. Pinterič je svoj predlog nato umaknil, njen predlog pa je bil sprejet. Po mnenju župana Ivana Molana načrtovani poračun preveč bremeni občane, zato predlaga spremembo odloka, s čimer bi 50 % poračuna pokrili oz. bi bilo subvencioniranih iz občinskega proračuna.
2-seja-obcinskega-sveta-brezice (42)

Koliko naj bi stala nova položnica komunale ...


Nadaljevanje seje v ponedeljek

V na trenutke kar vroči razpravi, v kateri je sodelovalo devet svetnikov – Bojana Zevnik (GS), Stane Tomše, Ferdo Pinterič (oba Lista Igorja Zorčiča in Sonce), Primož Hribšek (SD), Mojca Florjanič (GS), Bogdan Palovšnik (SD), Nataša Sagernik (GS) ter Igor Zorčič in Boštjan Gregorič (oba Lista Igorja Zorčiča in Sonce) –, je bilo s strani nekaterih rečeno, da želijo najprej slišati oz. videti letno poročilo o poslovanju komunale v lanskem letu, da bodo lahko ugotovili dejansko finančno stanje, šele nato bodo lahko odločali o spremembi cen. Direktorica komunale je pojasnila, da dokler ne vedo, kaj bo s točko o spremembi odloka, ki ga predlaga župan, saj ob njeni morebitni potrditvi vpliva na rezultat poslovanja preteklega leta, ne morejo predložiti letnega poročila. Po dobro uro trajajoči razpravi se je seja zaključila, nadaljevanje – z odgovori komunale na vprašanja svetnikov in predvidoma tudi z glasovanjem o ’komunalnih’ točkah – sledi v ponedeljek, 20. marca, o tej tematiki pa bodo že danes na posvetu z županom razpravljali tudi vsi predstavniki političnih skupin v občinskem svetu.

Po zaključku seje smo prejeli tudi tri odzive na komunalno tematiko, in sicer s strani svetniških skupin Gibanje Svoboda in Lista Igorja Zorčiča in Sonce ter Komunale Brežice, kar si lahko preberete tukaj

R. R.
« Nazaj na seznam